Till innehåll på sidan

Studera utomlands med funktionsnedsättning

Vill du studera utomlands eller komma till KTH som utbytesstudent eller läsa en master hos oss? Det finns flera alternativ för dig med funktionsnedsättning att få stöd i dina studier.

För dig som vill studera utomlands

Det finns flera universitet i många länder som ger möjlighet för dig med funktionsnedsättning att studera och få stöd i dina studier. Du som har en varaktig funktionsnedsättning och får stöd under dina studier vid KTH har därför också möjlighet att få stöd under dina studier utomlands.
Låter utlandsstudier som något för dig kan du läsa mer om vad det innebär och hur du går tillväga på KTHs sida om utlandsstudier.

Information om utlandsstudier

Många högskolor och universitet har liksom KTH samordnare för studenter med funktionsnedsättningar. Ta kontakt med din internationella koordinator för att få hjälp med att hitta vad som erbjuds på det universitet som du är intresserad av. Internationella koordinatorn på ditt program kan hjälpa dig att ta reda på vilket stöd det universitet du är intresserad av erbjuder.

Tänk på att du kan behöva förbereda ett läkarintyg eller logopedutlåtande på engelska innan avresa. Om du behöver ett intyg som visar vilka stöd du har på KTH kan du kontakta Funka och efterfråga ett intyg på engelska eller svenska.

Om har en fysisk funktionsnedsättning som innebär att du kan behöva tillgänglighetsanpassningar i den fysiska miljön eller behöver teckenspråkstolkning är det viktigt att du i god tid tar kontakt med din internationella koordinator och med Funka på KTH för att höra vilka möjligheter som finns på de olika universiteten.

Det finns en rad olika stipendier och bidrag att söka vid utlandsstudier. Det finns även extra ekonomiskt stöd för eventuella merkostnader att söka för studenter med funktionsnedsättning.

Information om finansiering vid utlandsstudier.

För inresande studenter till KTH 

Du som kommer till KTH och har en funktionsnedsättning kan få stöd i dina studier. För att få stöd i dina studier behöver du ansöka om detta till Funka.

Information om hur du ansöker om kompensatoriskt stöd

Om du inte har ett svenskt personnummer går det bra med namn och födelsedatum på intyget.

Om ditt läkarintyg är på ett annat språk än svenska, danska, norska eller engelska behöver du redovisa ett intyg som är översatt från en legitimerad översättare. Översättningen ska göras till engelska eller till svenska. Ett annat alternativ är att du pratar med din hälso- och sjukvård och ber dem skriva ett intyg på engelska till dig, innan du kommer till Sverige.

Om har en fysisk funktionsnedsättning som innebär att du kan behöva tillgänglighetsanpassningar i den fysiska miljön eller behöver teckenspråkstolkning är det viktigt att du i god tid tar kontakt med din internationella koordinator och med Funka på KTH.

Tänk på att du kan behöva ha med dig eventuell medicin så att det räcker under hela din vistelse, samt ha med dig dina hjälpmedel. Viss vård i Sverige kan innebära extra kostnader för dig.

Information om hälso- och sjukvården i Sverige

Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2021-11-03