Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Giltiga id-handlingar på KTH

Här ser du vilka id-handlingar som är godkända för legitimering på KTH.

Följande handlingar är godkända för legitimering:

  • Giltigt internationellt pass som är godkänt som resehandling och som styrker din identitet och ditt medborgarskap (provisoriska pass är inte godkända)

  • Giltigt svenskt nationellt id-kort

  • Giltigt svenskt körkort

  • Giltigt svenskt SIS-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket

  • Medborgare i ett EU-/EES-land utan svenskt personnummer kan använda ett giltigt nationellt ID-kort som legitimation

Exempel på handlingar som inte är godkända för legitimering:

  • Uppvisande av digital id-handling

  • Foto av giltig id-handling

  • Migrationsverkets SIS-märkta uppehållstillståndskort
  • Utländskt körkort
  • Provisoriska pass