Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bra att veta om examina

Lärare med studenter i föreläsningssal.

Civilingenjör, högskoleingenjör, arkitekt, lärare, kandidat, master eller magister? Det finns många vägar och möjligheter för dig som siktar på en examen från KTH.

Två terminer och fyra läsperioder per läsår

På KTH börjar studierna i augusti med ett obligatoriskt upprop. Studierna pågår sedan fram till och med juni nästkommande år.

Varje läsår är uppdelat i två terminer och fyra läsperioder. En läsperiod är sju till åtta veckor lång och avslutas med en tentavecka. Dessutom finns det tre omtentaperioder.

KTH:s utbildningsnivåer och examina

Här nedan hittar du våra olika examina.

Arkitektexamen 300 hp

Arkitektutbildningen omfattar fem års studier och är organiserad i en treårig basutbildning och en avancerad nivå som omfattar två fördjupningsår. Arkitektexamen är en yrkesexamen*.

Arkitektutbildningen

Civilingenjörsexamen 300 hp

Civilingenjörsutbildningen omfattar fem års studier och leder till en yrkesexamen*. I slutet av ditt tredje år gör du ett kandidatexamensarbete. De två sista åren läser du ett masterprogram som ytterligare formar din specialinriktning som ingenjör och som avslutas med ett större examensarbete.

I samband med utbytesstudier kan du på vissa program ta ut dubbel civilingenjörsexamen.

Civilingenjörsutbildning

Läs om dubbel civilingenjörsexamen

Ämneslärarexamen, inriktning gymnasiet 300 hp

Civilingenjör och lärare är ett program som omfattar två undervisningsämnen och leder fram till både en civilingenjörsexamen och en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasiet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete och leder till två yrkesexamina*.

Lärarutbildning

Ämneslärarexamen, inriktning högstadiet 270 hp

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7–9 är ett program som omfattar två undervisningsämnen och leder fram till både en högskoleingenjörsexamen och en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i högstadiet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete och leder till två yrkesexamina*.

Lärarutbildning

Högskoleingenjörsexamen 180 hp

Högskoleingenjörsutbildningen omfattar tre års utbildning. I slutet av det tredje året gör du ett examensarbete. En högskoleingenjörsutbildning leder till en yrkesexamen*. Det finns möjlighet att söka till ett magister- eller masterexam efter din högskoleingenjörsexamen.

Högskoleingenjörsutbildning

Kandidatexamen 180 hp

Ett kandidatprogram är ett treårigt tekniskt inriktat program som leder till en generell examen**. Sista året avslutas med ett examensarbete. Det finns möjlighet att söka till ett magister- eller masterprogram efter din kandidatexamen.

Kandidatutbildning

Masterexamen 120 hp

Masterprogrammen vänder sig till både svenska och internationella sökande som har en examen om 180 hp och som vill vidareutvecklas inom ett specialområde. Masterprogrammen leder till en generell examen**.

Master- och magisterutbildning

Magisterexamen 60 hp

Magisterprogrammen vänder sig till både svenska och internationella sökande som har en examen om 180 hp och som vill vidareutvecklas inom ett specialområde. Magisterprogrammen leder till en generell examen**.

Master- och magisterutbildning

Kompletterande utbildning

KTH har ett program som kompletterar tidigare utbildningar. Programmet har en pedagogisk inriktning, för dem som har ämneskompetens inom matematik, naturvetenskap eller teknik – med eller utan doktorsexamen – och vill utbilda sig till lärare.

Kompletterande utbildning

*Yrkesexamina riktar sig mot reglerade yrken (ingenjör, arkitekt, lärare, läkare, sjuksköterska m.fl.) och de krav som dessa ställer. Utbildningen är sammanhållen och innehåller en kombination av ämnen som leder till ett yrke. Examen avläggs inom ett teknikområde alternativt undervisningsämne.

**Generella examina avläggs inom ett huvudområde. En generell examen är inte kopplat till något yrke.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-05-20