Arkitektutbildning, arkitekt 300 hp

KTH:s Arkitektutbildning uppfyller EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv, vilket innebär att du kan jobba som arkitekt även i andra länder efter examen.

15 mars 2019: Anmälan öppnar
15 april 2019: Anmälan stänger
11 juli 2019: Antagningsbesked 1
26 juli 2019: Sista svarsdag
1 augusti 2019: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2019: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2019: Programstart

Särskild behörighet: Matematik 3b alt. Matematik 3c, Naturkunskap 2 (kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2). Samhällskunskap 1b alt. Samhällskunskap 1a1 + 1a2. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-18: AU: 662, BF: 4.00, BI: 21.35, BII: 21.30, HP: 1.60

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl@arch.kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Överblick över utbildning

Arkitektur100%
Jämför med annat program

Arkitektutbildning 300 hp

Under utbildningen är det centrala ämnet arkitektur. Du får lösa arkitekturuppgifter i integrerade studior som sker i projektform och utöver det läser du kurser i arkitekturens teori och historia, arkitekturteknik och konstnärliga ämnen. De tre första åren är lika för alla och avslutas med ett kandidatexamensarbete.

Under det fjärde och femte året sker projektundervisningen i en serie valbara studior och du läser även seminariekurser som anknyter till aktuell forskning inom arkitekturområdet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete och det finns goda möjligheter att göra en del av utbildningen utomlands. Arkitektexamen ger dig rätt att arbeta som arkitekt även i länder där yrket är reglerat.

Kurser

Arkitektutbildningens struktur

Arkitektutbildningen är organiserad i tre år på grundnivå följt av två fördjupningsår på avancerad nivå. Det är möjligt att avlägga kandidatexamen efter de tre första åren, men detta är inte något krav för att få fortsätta studierna på avancerad nivå.
Under det fjärde läsåret har du också möjlighet att studera ett år utomlands.

Utbildningen består både av projektbaserad undervisning och stödjande kurser i arkitekturteknik, arkitekturens teori och historia, konst och kommunikation. Förmågan att formulera problem, analysera, värdera, sammanfatta, syntetisera, skissa och finna flera lösningar är centrala moment.

Arkitektprovet

Omkring en tredjedel av platserna till KTH:s Arkitekt utbildning tillsätts utifrån resultat på Arkitektprovet. Provet används för urval bland behöriga sökande och är ytterligare ett sätt, förutom betyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på Arkitektutbildningen.

Mer information och anmälan på: www.arkitektprovet.se

Jobbet och framtiden

Som arkitekt arbetar du med utveckling av framtidens samhälle. Du använder konstnärliga, strukturella och tekniska färdigheter för att formge interiörer, byggnader, städer och landskap. Arbetsmarknaden för arkitekter blir allt mer internationell och du kan jobba inom den offentliga sektorn, på arkitektkontor, i olika projektkonstellationer eller starta eget företag.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Linda, KTH-student

"Mitt bästa tips till en blivande student är att våga söka och våga testa."

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Andra program inom ämnesområdet Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik

* Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.