Arkitektutbildning 300 hp

KTH:s Arkitektutbildning uppfyller EU:s arkitektdirektiv, vilket innebär att du kan jobba som arkitekt även i andra länder efter examen.

Arkitektutbildning 300 hp

Anmälan är öppen
15 mars till 18 april

Examen: Arkitekt
Möjlighet till utlandsstudier: Ja, läs mer
Längd: 5 år heltid, 300 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm

Särskild behörighet:
Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2, Naturkunskap 2. Naturkunskap 2 kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet (antagning.se)
Antagningspoäng HT-16:
AU: 670, BF: 4.00, BI: 22.10, BIEX: 20.89, BII: 22.00, DA: 999, HP: 1.65

Ansökan öppnar: 15 mars
Ansökan stänger: 18 april
Öppet hus på KTH: 26-27 mars
Antagningsbesked 1: 13 juli
Sista svarsdag: 28 juli
Antagningbesked 2: 3 augusti
Obligatoriskt upprop: mitten av augusti
Programstart: slutet av augusti

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl@arch.kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Utbildningen tillhör ämnesområdet:

Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
 

Arkitektutbildning 300 hp

Under utbildningen är det centrala ämnet arkitektur. Du får lösa arkitekturuppgifter i integrerade studior som sker i projektform och utöver det läser du kurser i arkitekturens teori och historia, arkitekturteknik och konstnärliga ämnen. De tre första åren är lika för alla och avslutas med ett kandidatexamensarbete.

Under det fjärde och femte året sker projektundervisningen i en serie valbara studior och du läser även seminariekurser som anknyter till aktuell forskning inom arkitekturområdet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete och det finns goda möjligheter att göra en del av utbildningen utomlands. Arkitektexamen ger dig rätt att arbeta som arkitekt även i länder där yrket är reglerat.

Kurser

Arkitektprovet

Upp till 50% av platserna till KTH:s Arkitektutbildning tillsätts utifrån resultat på Arkitektprovet. Provet används för urval bland behöriga sökande och är ytterligare ett sätt, förutom betyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på Arkitektutbildningen. 

Mer information och anmälan på:
www.arkitektprovet.se

Arkitektutbildningens struktur

Arkitektutbildningen är organiserad i en treårig basutbildning och en avancerad nivå som omfattar två fördjupningsår. Det är möjligt att avlägga kandidatexamen efter basutbildningens slut, men detta är inte något krav för att få fortsätta studierna på avancerade nivå. Under det fjärde läsåret har du också möjlighet att studera ett år utomlands. Utbildningen består både av projektbaserad undervisning och stödjande kurser i arkitekturteknik, arkitekturens teori och historia, konst och kommunikation. Förmågan att formulera problem, analysera, värdera, sammanfatta, väga, syntetisera, skissa och finna flera lösningar är centrala moment.

Jobbet och framtiden

Som arkitekt arbetar du med utveckling av framtidens samhälle. Du använder konstnärliga, strukturella och tekniska färdigheter för att formge interiörer, byggnader, städer och landskap. Arbetsmarknaden för arkitekter blir allt mer internationell och du kan jobba inom den offentliga sektorn, på arkitektkontor, i olika projektkonstellationer, eller starta eget företag.

KTH:s Arkitektutbildning uppfyller EU:s arkitektdirektiv, vilket innebär att du kan jobba som arkitekt även i andra länder efter examen.

Studenter

Ta reda på vad Linda och Ellen från utbildningen tycker om sin tid på KTH. De besvarar gärna på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Ellen Forsberg, KTH-student

- Jag blev mest intresserad av arkitektur och valde helt enkelt att söka det direkt efter studenten. Jag föll för kopplingen mellan det tekniska och det estetiska.

* Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp