Arkitektutbildning 300 hp

KTH:s Arkitektutbildning uppfyller EU:s arkitektdirektiv, vilket innebär att du kan jobba som arkitekt även i andra länder efter examen.

Examen: Arkitekt
Utlandsstudier: Information om utlandsstudier för Arkitekturutbildning
Längd: 5 år heltid, 300 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm
Tillhör ämnesområdet: Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik

Särskild behörighet: Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1b2, Naturkunskap 2. Naturkunskap 2 kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-17: BI: 21.20, BII: 21.63, HP: 1.65

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl@arch.kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Arkitektutbildning 300 hp

Under utbildningen är det centrala ämnet arkitektur. Du får lösa arkitekturuppgifter i integrerade studior som sker i projektform och utöver det läser du kurser i arkitekturens teori och historia, arkitekturteknik och konstnärliga ämnen. De tre första åren är lika för alla och avslutas med ett kandidatexamensarbete.

Under det fjärde och femte året sker projektunder­visningen i en serie valbara studior och du läser även seminariekurser som anknyter till aktuell forskning inom arkitekturområdet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete och det finns goda möjligheter att göra en del av utbildningen utom­lands. Arkitektexamen ger dig rätt att arbeta som arkitekt även i länder där yrket är reglerat.

Kurser

Arkitektprovet

Omkring en tredjedel av platserna till KTH:s Arkitekt utbildning tillsätts utifrån resultat på Arkitektprovet. Provet används för urval bland behöriga sökande och är ytterligare ett sätt, förutom betyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på Arkitektutbildningen.

Mer information och anmälan på: www.arkitektprovet.se

Arkitektutbildningens struktur

Arkitektutbildningen är organiserad i en treårig basutbildning och en avancerad nivå som omfat­tar två fördjupningsår. Det är möjligt att avlägga kandidatexamen efter basutbildningens slut, men detta är inte något krav för att få fortsätta studierna på avancerad nivå. Under det fjärde läsåret har du också möjlighet att studera ett år utomlands.
Utbildningen består både av projektbaserad under­visning och stödjande kurser i arkitekturteknik, arkitekturens teori och historia, konst och kom­munikation. Förmågan att formulera problem, analysera, värdera, sammanfatta, syntetisera, skissa och finna flera lösningar är centrala moment.

Jobbet och framtiden

Som arkitekt arbetar du med utveckling av framtidens samhälle. Du använder konstnärliga, strukturella och tekniska färdigheter för att formge interiörer, byggnader, städer och landskap. Arbetsmarknaden för arkitekter blir allt mer internationell och du kan jobba inom den offent­liga sektorn, på arkitektkontor, i olika projekt­konstellationer eller starta eget företag.

KTH:s Arkitektutbildning uppfyller EU:s arkitektdirektiv, vilket innebär att du kan jobba som arkitekt även i andra länder efter examen.

Studenter

Ta reda på vad Linda från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Hon besvarar gärna på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Linda, KTH-student

"Mitt bästa tips till en blivande student är att våga söka och våga testa."

Studenter berättar

* Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp