Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämför utbildningar

Jämför fler utbildningarJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Arkitektutbildning 300 hp

Byt
Arkitektur

• Arkitekturprojekt
• Arkitekturteknik
• Arkitekturens historia och teori
• Examensarbete
• Introduktion till Arkitekturämnet
• Introduktion till Arkitektyrket
• Konstnärliga metoder och verktyg
• Representation
• Stadens form och teori

Examen
Arkitekt
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Arkitektur 100%

Under utbildningen är det centrala ämnet arkitektur. Du får lösa arkitekturuppgifter i projektform och utöver det läser du kurser i arkitekturens teori och historia, arkitekturteknik och konstnärliga ämnen.

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(Arkitektur)

På avancerad nivå följer utbildningen i sin helhet utbildningsplanen för det tvååriga masterprogrammet Architecture och består bl a av projektundervisning i en serie valbara studior.

Jämför med en annan utbildning

Open program selection