Jämför utbildningsprogramJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig sedan vidare till programbeskrivningen för att få fördjupad information om bland annat utbildningens kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Arkitektutbildning 300 hp

  • ExamenArkitekt
  • Längd5 år heltid, 300 högskolepoäng
  • CampusKTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser
100%
Arkitektur100%
Under utbildningen är det centrala ämnet arkitektur. Du får lösa arkitekturuppgifter i projektform och utöver det läser du kurser i arkitekturens teori och historia, arkitekturteknik och konstnärliga ämnen.

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

På avancerad nivå följer programmet i sin helhet utbildningsplanen för det tvååriga masterprogrammet Architecture och består bl a av projektundervisning i en serie valbara studior.

Byt

Jämför med ett annat program