Till innehåll på sidan

Studera utomlands

Är utlandstudier något som lockar dig? Att studera utomlands är en unik chans att utan extra kostnader spetsa sitt CV, upptäcka världen, växa som person och få vänner för livet. En tredjedel av de studenter som har tagit examen från KTH har spenderat en del av sin studietid utomlands.

Bild på gatan Haji lane i Singapore

Topp 10 destinationer för utbytesstudier

  1. Singapore
  2. Frankrike
  3. USA
  4. Australien
  5. Schweiz
  6. Kina
  7. Japan
  8. Tyskland
  9. Nederländerna
  10. Spanien

Som student på KTH har du bra förutsättningar för utlandsstudier och det finns en mängd olika alternativ.

Utbytesstudier, som är den vanligaste formen av utlandsstudier, innebär att du under en eller två terminer byter ut dina kurser på KTH mot kurser vid ett av de över 200 universitet världen över som KTH samarbetar med. Det gör att du kan välja att plugga i en europeisk småstad, på tropiska breddgrader eller i en multinationell storstad. Det finns alternativ som passar alla!

Sommarkurser är en annan möjlighet. Då studerar du utomlands några veckor under sommaren. Ett antal partneruniversitetet i Europa och Asien erbjuder den möjligheten.

Ett annat alternativ för utlandsstudier som många väljer är att göra sitt examensarbete eller något projektarbete utomlands.

De internationella möjligheterna varierar mellan programmen. Information om vilka utlandsmöjligheter som erbjuds för de program du är intresserad av finns på respektive programs sida.

Mer om utlandsstudier

Studenter och alumner med utlandsstudier

De internationella erfarenheter och språkkunskaper som dina utlandsstudier ger är ovärderliga på arbetsmarknaden och kommer med största säkerhet öppna upp dörrar för en mer spännande karriär. Läs intervjuer och ta reda på vad nuvarande och tidigare studenter tycker om sina utlandsstudier.

Studenter berättar

Porträttbild på alumn Rutvika

Rutvika tog en utbytestermin i Holland och jobbar idag som Development group manager på Hilti AG i Lichtenstein.

Porträttbild på student Aleks

Aleks var två månader i Sydafrika för att skriva kandidatuppsats inom Minor Field Studies.

Missa inte Utlandsbloggen där KTH-studenter på utbyte berättar om hur det är att plugga utomlands.

William berättar om utlandsstudier på KTH

Se studenten William prata om vilka utbytesmöjligheter som finns på KTH.

Dubbel civilingenjörs- eller masterexamen

Som student på de flesta av KTH:s civilingenjörsprogram kan du som en särskild form av utbytesstudier studera för en dubbel examen, även kallat dubbeldiplom. Genom att förlänga dina studier med en eller två terminer kan du ta ut två examina – en civilingenjörsexamen från KTH och motsvarande examen från utbytesuniversitetet du studerat vid.

Dubbeldiplomstudier innebär en chans att vara en ”riktig” student under ett och ett halvt eller två år vid ett partneruniversitet för dubbeldiplom, och att bo i en stad som Paris, Madrid, Milano, Tokyo och flera andra. Dubbeldiplom är också väldigt meriterande och öppnar inte minst dörrar för en internationell karriär. I många länder väger en nationell examen mycket tungt på arbetsmarknaden och många av studenterna som tagit en dubbel civilingenjörsexamen har valt att jobba utomlands ett par år efter examen.

Läs mer om dubbel civilingenjörsexamen

Se vilka program som erbjuder dubbel civilingenjörsexamen

Det finns också Dual Master-utbyte för många masterprogram där du får en ytterligare masterexamen vid ett partneruniversitet. På nedan länk kan du läsa mer om hur det går till och vilka masterprogram som erbjuder möjligheten.

Språk och global kompetens

Språklig och kulturell kompetens är framgångsfaktorer i många yrken och efterfrågas särskilt av exportindustrin och större företag och organisationer. En examen från KTH tillsammans med gedigna språk- och kulturkunskaper öppnar dörrarna till en internationell arbetsmarknad.

KTH erbjuder kurser i olika språk, kommunikation, retorik, interkulturell kompetens och akademiskt skrivande. Du kan välja kurser i språk och kommunikation om ditt program har utrymme för valfria kurser, vilket de flesta program har. I en del program är språkkurser redan inkluderade.

KTH har tagit fram ett kurspaket som i kombination med utlandsstudier resulterar i ett certifikat för global kompetens. Med certifikatet får du en utvecklad förståelse för kulturella variationer och arbetsmiljöer präglade av kulturell och social mångfald vilket förbättrar chansen till ett framgångsrikt internationellt arbetsliv.

Språk och global kompetens

Internationella språksamarbeten främjar studenternas interkulturella kompetens

Globaliseringen ställer krav på framtida ingenjörers språk- och interkulturella kunskaper. Därför erbjuder KTH språkkurser, anpassade för ingenjörsstudenter, där internationella samarbeten utgör en viktig del i lärandet.

Få en mentor under din utlandsvistelse genom KTH International Buddy Program

Som student och adept i KTH International Buddy Program erbjuds du en unik möjlighet att få en lokal mentor under dina utlandsstudier.

Mentorskapet syftar till att ge dig som student en tryggare och mer givande utlandsvistelse. Samtidigt får du en inblick i det internationella näringslivet och en bredare karriärmöjlighet i framtiden, och förhoppningsvis även en vän för livet.

Ett mentorskap innebär personlig och professionell stöttning samt utveckling för både mentor och adept, och bygger på en öppen och konfidentiell relation. Samtliga mentorer inom KTH International Buddy Program är alumner från KTH.

KTH International Buddy Program

KTH får högsta betyg i internationalisering

Fem år i rad har KTH fått högsta betyg för sitt arbete med internationalisering från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.