Till innehåll på sidan

Lärarutbildningar på KTH

KTH:s lärarutbildningar ger dig de allra bästa förutsättningarna att bli en inspirerande pedagog och kommunikatör i både skolan och näringslivet. Genom att kombinera gedigna ämneskunskaper i matematik, teknik, kemi och fysik med ingenjörsmässig problemlösning får du en helt unik, och mycket efterfrågad kompetens som sträcker sig långt utanför klassrummet.

Civilingenjör och lärare

Civilingejör och lärare ger dig dubbla examina och passar dig som vill hålla alla dörrar öppna inför din framtida karriär. Du blir både gymnasielärare och civilingenjör. Utbildningen är fem år och omfattar 300 högskolepoäng.

Läs mer om Civilingenjör och lärare 300 hp

Utbildningens upplägg

Utbildningen kombinerar teoretisk undervisning med praktik på skolor och andra undervisningsmiljöer. Under den teoretiska delen kommer du att läsa både tekniska, ämnesdidaktiska och samhällsvetenskapliga ämnen och du kommer reflektera mycket över både hur du själv lär dig och hur du får andra att lära.

Karriärmöjligheter

Efter examen kan du se fram emot en spännande arbetsmarknad med goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. Just nu görs stora satsningar i Sverige på läraryrket inom teknik och naturvetenskap och det finns en enorm efterfrågan på analytiska lärare med hög teknisk ämneskompetens. Samtidigt har näringslivet insett värdet av tekniskt skolade kommunikatörer och pedagoger för problemlösning och kunskapsöverföring, vilket gör dig efterfrågad i hela samhället.

Läs mer om arbetslivet efter KTH

Fler lärarutbildningar på KTH

KTH bedriver Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 som du läser på fyra år. Denna utbildning leder till två yrken: högstadielärare och högskoleingenjör.

Läs mer om Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9, 270 hp  (omgång hösten 2023 är inställd)

Dessutom ger KTH vidareutbildningar för dig som vill bli lärare genom att komplettera tidigare utbildning:

Läs mer om Kompletterande pedagogisk utbildning 60 hp 

Läs mer om Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Läs mer om Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen 90 hp

Få våra nyhetsbrev

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, och få reda på det du behöver för att välja rätt.