Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare i årskurs 7-9, 60 hp

Efterfrågan på lärare med gedigna ämneskunskaper och behörighet att undervisa på grundskolans högstadium är stor. Genom Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare åk 7-9 kan du som redan har ämneskunskaper inom dessa områden utbildas till lärare på högstadiet i teknik och matematik. Utbildningen tar ett läsår (från augusti till juni påföljande år) och omfattar 60 högskolepoäng.

En lärare och en student som tittar på en skärm ihop.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

​Högre bidrag från CSN

I vissa situationer kan du få en högre bidragsdel och en lägre lånedel inom studiemedlen från CSN. Det gäller till exempel om du ska läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Du måste dock skicka intyg från högskolan som visar att du är antagen till en KPU.

Så ansöker du om högre bidrag (csn.se)

Omställningsstudiestöd

Utbildningen ger rätt att söka omställningsstudiestöd från CSN, som kan ge dig ett bidrag på upp till 80 % av din lön. Det är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer om omställnings­­studiestöd (csn.se)

Kompletterande pedagogisk utbildning 60 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning är ett 1-årigt program för dig som redan har ämneskunskaper inom matematik samt teknik och vill bli lärare. Det är exempelvis för dig som idag jobbar som ingenjör, arkitekt eller ett naturvetenskapligt yrke. Efter ett läsårs studier kan du vara redo att ta plats i klassrummet!

Du blir behörig till programmet genom dina tidigare studier i teknik och matematik. Tidigare studier inom pedagogik och erfarenhet av undervisning liksom intresse av arbete med barn och ungdomar är meriterande.

Läs mer om behörighet och antagning

Utbildningen innehåller två längre perioder av verksamhetsförlagd utbildning, som sker på en grundskola under handledning av en erfaren lärare. Dessutom studeras pedagogik och didaktik, utbildningshistoria, specialpedagogik, bedömning och betygsättning med mera.

Du läser utbildningen på deldistans eller blended learning. Det innebär att fysiska träffar på KTH Campus i Stockholm blandas med distansstudier. Du måste räkna med att komma till Stockholm några dagar per månad. I mellantiden förväntas du som student studera heltid hemma via en webbplattform.

De fysiska träffarna är obligatoriska och ägnas åt seminarier och övningar som är svåra att genomföra på distans. Under den verksamhetsförlagda utbildningen är studenterna i en skola på heltid. Vanligen kan man vara i en skola på sin hemort.

Kurser under utbildningen

Här ser du en närmre beskrivning av utbildningens upplägg och en översikt över alla kurser du läser under året.

Kurser

Jobb och framtid

Efterfrågan på behöriga lärare inom matematik och teknik är stor över nästan hela landet. Lärare är ett socialt yrke som ger möjligheten att bidra till samhället, tekniken och vetenskaperna genom att vara med och forma framtidens studenter och arbetskraft. 

Som lärare övar du förmågan att kommunicera och begripliggöra, något som är användbart oavsett om du stannar kvar i skolan eller senare byter bana. Om du har licentiat- eller doktorsexamen i något av dina undervisningsämnen kan du som färdig lärare söka tjänst som lektor och arbeta med skol- och ämnesutveckling eller ämnesfortbildning.

Sandra Tibbelin, universitetsadjunkt, tillsammans med studenter.

Ökad popularitet för kompletterande pedagogisk utbildning

Att komplettera sin tidigare utbildning och utbilda sig till högstadielärare i teknik och matematik är kanske inte det första som kommer i åtanke när man funderar över framtida karriärmöjligheter. Men på KTH formas framtidens lärare, och intresset för kompletterande utbildning växer stadigt.

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.