Till innehåll på sidan

Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare i årskurs 7-9, 60 hp

Efterfrågan på lärare med gedigna ämneskunskaper och behörighet att undervisa på grundskolans högstadium är stor. Genom Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare åk 7-9 kan du som redan har ämneskunskaper inom dessa områden utbildas till lärare på högstadiet i teknik och matematik. Utbildningen tar ett läsår (från augusti till juni påföljande år) och omfattar 60 högskolepoäng.

Viktiga datum 2023

15 mars: Anmälan öppnar
17 april: Anmälan stänger
21 juni: Sista kompletteringsdag
12 juli: Antagningsbesked 1
21 juli: Sista svarsdag
27 juli: Antagningsbesked 2
14 augusti: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti: Programstart

​Högre bidrag från CSN

I vissa situationer kan du få en högre bidragsdel och en lägre lånedel inom studiemedlen från CSN. Det gäller till exempel om du ska läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Du måste dock skicka intyg från högskolan som visar att du är antagen till en KPU.

Så ansöker du om högre bidraget (csn.se)

Omställningsstudiestöd

Utbildningen ger rätt att söka omställningsstudiestöd från CSN, som kan ge dig ett bidrag på upp till 80 % av din lön. Det är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer om omställnings­­studiestöd (csn.se)

Kompletterande pedagogisk utbildning 60 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning är ett 1-årigt program för dig som redan har ämneskunskaper inom matematik samt teknik och vill bli lärare. Efter ett läsårs studier kan du vara redo att ta plats i klassrummet!

Du blir behörig till programmet genom dina tidigare studier i teknik och matematik. Tidigare studier inom pedagogik och erfarenhet av undervisning liksom intresse av arbete med barn och ungdomar är meriterande.

Läs mer om behörighet och antagning

Utbildningen innehåller två längre perioder av verksamhetsförlagd utbildning, som sker på en grundskola under handledning av en erfaren lärare. Dessutom studeras pedagogik och didaktik, utbildningshistoria, specialpedagogik, bedömning och betygsättning med mera.

Man läser på »deldistans« eller »blended learning«. Detta innebär att fysiska träffar på KTH Campus i Stockholm blandas med distansstudier. Du måste räkna med att komma till Stockholm några dagar per månad. I mellantiden förväntas man som student studera heltid hemma via en webbplattform.

De fysiska träffarna är obligatoriska och ägnas åt seminarier och övningar som är svåra att genomföra på distans. Under den verksamhetsförlagda utbildningen är studenterna i en skola på heltid. Vanligen kan man vara i en skola på sin hemort.

Kurser

Jobb och framtid

Efterfrågan på behöriga lärare inom matematik och teknik är stor över nästan hela landet. Lärare är ett socialt yrke som ger möjligheten att bidra till samhället, tekniken och vetenskaperna genom att vara med och forma framtidens studenter och arbetskraft. 

Som lärare övar du förmågan att kommunicera och begripliggöra, något som är användbart oavsett om du stannar kvar i skolan eller senare byter bana. Om du har licentiat- eller doktorsexamen i något av dina undervisningsämnen kan du som färdig lärare söka tjänst som lektor och arbeta med skol- och ämnesutveckling eller ämnesfortbildning.

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Fråga oss om studier

Få våra nyhetsbrev

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, och få reda på det du behöver för att välja rätt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2022-10-13