Till innehåll på sidan

Behörighet och antagning

Är du intresserad av att studera Kompletterande pedagogisk utbildning 60 hp? För att bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla både den grundläggande behörigheten och den särskilda behörigheten.

Behörighet innebär vilka förkunskaper som behövs för att klara utbildningen.

Förkunskapskrav

Du blir grundläggande behörig till utbildning genom en examen som minst motsvarar 180 hp på grundnivå.

Sedan tillkommer särskild behörighet

  • Svenska 3
  • Engelska 6
  • Yrkesexamen eller generell examen enligt SFS 2021:1336

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet, SFS 2021:1336 (PDF från Regeringskansliet/Svensk författningssamling)

Läs mer om studier på grundnivå (antagning.se)

Urval 

Tidigare studier inom pedagogik och erfarenhet av undervisning liksom intresse av arbete med barn och ungdomar är meriterande. Sökande som önskar åberopa dessa meriter vid urval ska till ansökan bifoga intyg som styrker pedagogikstudier, erfarenhet av undervisning och/eller arbete med barn och ungdomar (inom föreningsverksamhet).

Urval görs baserat på meritpoäng där en meritpoäng utdelas för:

  • Varje godkänd akademisk poäng i pedagogik utanför det som finns i behörighetsgivande examen
  • 40 undervisningstimmar
  • 40 timmar kunskapsbaserat arbete

Meritvärderingen görs i skala 1-75, där enskild sökande kan maximalt tilldelas 25 meritpoäng i vardera av de tre kategorierna som listas ovan, dvs totalt max 75 poäng.

Dokumentation

Alla dokument som styrker din behörighet till utbildningen ska laddas upp på antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Läs mer om hur du laddar upp rätt papper (antagning.se)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2022-06-08