Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser, Kompletterande pedagogisk utbildning 60 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av årskursen på Kompletterande pedagogisk utbildning 60 hp. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Årskurs 1

Året inleds med kurser om skolans villkor och styrning, ämnesdidaktik och en programintegrerande kurs som ger studenterna en ökad förståelse för hur utbildningsprogrammet är uppbyggt och hur de ingående kurserna tillsammans bidrar till att ge de kunskaper som krävs för en ämneslärarexamen. Den didaktiska triangeln (lärare, elev, kunskap) utgör en gemensam grund i alla kurser vid programstarten.

Under höstterminen flyttas fokus i kurserna till undervisningsprocessen: att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Höstterminen innehåller också en period av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där studenterna är ute i en skola och observerar och analyserar verksamheten samt provar på att undervisa med handledning av en erfaren lärare. I slutet av terminen läggs fokus på bedömning av elever.

Vårterminen ägnas åt en längre VFU-period samt kurser om specialpedagogik, lärandeteorier, ledarskap och användning av informationsteknik i undervisningen.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog) 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2023-09-27