Till innehåll på sidan

Kompletterande utbildning

KTH har fått i uppdrag att tillsammans med ett antal universitet planera för och bygga upp kompletterande utbildningar. Vi ansvarar för att samordna ett av dessa utbildningar.

Studenter i undervisningssal. Kvinna placerar post-it-lappar på tavla.

KTH har ett program som kompletterar tidigare utbildning. Programmet med pedagogisk inriktning är till för dig som har ämneskompetens inom matematik, naturvetenskap eller teknik och vill utbilda dig till lärare.

Mer information om programmet, hittar du under Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp .

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-03-31