Till innehåll på sidan

KTH:s MOOC:ar ges ej i nuläget

KTH har avslutat sitt partnerskap med edX och har för närvarande inga möjligheter att erbjuda nya MOOC:ar. Vi undersöker nu nya sätt att kunna komma tillbaka med MOOC:ar.

Kontakt

Har du frågor gällande KTHs nuvarande eller kommande erbjudanden av de öppna onlinekurser som beskrivs ovan, kontakta Johan Thorbjörnson, föreståndare för RCN (Resurscentrum för Nätundervisning på KTH)

Johan Thorbiörnson
Johan Thorbiörnson
föreståndare 087907289

Om du har frågor om den MOOC-satsning som KTH gjorde under 2016-2020 via edX, kontakta: 

Linda Barman, projektansvarig KTH MOOCx.
lbarman@kth.se