Till innehåll på sidan

​​​​​​​Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare i gymnasium och grundskola, 90 hp

Efterfrågan på lärare med gedigna kunskaper i fysik, kemi, matematik och teknik och behörighet att undervisa på gymnasiet och grundskolans högstadium är stor. Genom Kompletterande pedagogisk utbildning kan du som har ämneskunskaper inom dessa områden utbildas till lärare. Vilka ämnen och på vilka nivåer i skolsystemet du blir behörig att undervisa i efter utbildningen beror på dina tidigare studier.

Fyra studenter arbetar ihop på KTH.

OM UTBILDNINGEN

Examen: Ämneslärare gymnasiet och/eller Ämneslärare högstadium
Möjlighet till utlandsstudier: Nej
Längd: juni-augusti heltid, 90 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm  och distansstudier

VIKTIGA DATUM 2024

19 februari: Anmälan öppnar
15 mars: Anmälan stänger
25 april: Antagningsbesked
10 juni: Programstart

​Högre bidrag från CSN

I vissa situationer kan du få en högre bidragsdel och en lägre lånedel inom studiemedlen från CSN. Det gäller till exempel om du ska läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Du måste dock skicka intyg från högskolan som visar att du är antagen till en KPU.

Så ansöker du om högre bidrag (csn.se)

Omställningsstudiestöd

Utbildningen ger rätt att söka omställningsstudiestöd från CSN, som kan ge dig ett bidrag på upp till 80 % av din lön. Det är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer om omställnings­­studiestöd (csn.se)

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning är ett program för dig som redan har ämneskunskaper inom fysik, kemi, matematik eller teknik och vill bli lärare. Det är exempelvis för dig som idag jobbar som ingenjör, arkitekt eller ett naturvetenskapligt yrke. Efter drygt ett års studier (juni till och med augusti: en sommar-, en höst-, en vår- och en avslutande sommartermin) kan du vara redo att ta plats i klassrummet. 

Under höst- och vårtermin är det långa perioder av verksamhetsförlagd utbildning, som sker på en grund- eller gymnasieskola under handledning av en erfaren lärare. Dessutom studeras pedagogik och didaktik, utbildningshistoria, specialpedagogik, bedömning och betygsättning med mera. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i ämnesdidaktik, alltså den vetenskap som studerar lärande och undervisning i ett visst ämne. 

Den kompletterande pedagogiska utbildningen vid KTH bedrivs i en form som kallas »deldistans« eller »blended learning«. Detta innebär att fysiska träffar på KTH Campus i Stockholm blandas med distansstudier. Du måste räkna med att komma till Stockholm ett par dagar per månad, men däremellan kan du studera var som helst via en webbplattform. De fysiska träffarna är obligatoriska och ägnas åt seminarier och övningar som är svåra att genomföra på distans. Under den verksamhetsförlagda utbildningen är studenterna i en skola på heltid. Vanligen kan man vara i en skola på sin hemort.

Kurser under utbildningen

Här ser du en närmre beskrivning av utbildningens upplägg och en översikt över alla kurser du läser under utbildningen.

Kurser

Jobb och framtid

Efterfrågan på utbildade lärare inom matematik, teknik och naturvetenskap är stor över nästan hela landet.

Beroende på dina ämnesstudier kan du bli:

  • ämneslärare mot gymnasiet i ett eller två ämnen i fysik/kemi/matematik/teknik

och/eller

  • ämneslärare mot grundskolans högstadium i ett ämne, två eller tre ämnen i fysik/kemi/matematik/teknik

Lärare är ett socialt yrke som ger möjligheten att bidra till samhället, tekniken och vetenskaperna genom att vara med och forma framtidens studenter och arbetskraft. 

Som lärare övar du förmågan att kommunicera och begripliggöra, något som är användbart oavsett om du stannar kvar i skolan eller senare byter bana. Om du har licentiat- eller doktorsexamen i något av dina undervisningsämnen kan du som färdig lärare söka tjänst som lektor på grundskolan eller gymnasiet och arbeta med skol- och ämnesutveckling eller ämnesfortbildning.

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-25