Till innehåll på sidan

Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen 90 hp

Kungliga Tekniska högskolan har tillsammans med Stockholms universitet fått i uppdrag att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Uppdraget går också till universiteten i Umeå och Karlstad.

Om utbildningen

Längd: 90 högskolepoäng, programmet löper under 12 månader. Observera att studierna även pågår under sommaren. Förhöjd studietakt, dvs mer än 100%
Plats: KTH Campus och distansstudier
Studieavgift: Möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25.000 kronor i månaden till och med det kalenderår som den studerande fyller 56 år

Viktiga datum

15 september 2021: Anmälan öppnar
15 oktober 2021: Anmälan stänger
1 december 2021: Sista kompletteringsdag
9 december 2021: Antagningsbesked 1
17 december 2021: Sista svarsdag
22 december 2021: Antagningsbesked 2
Början av januari 2022: Obligatoriskt upprop
Mitten av januari 2022: Programstart

Kompletterande pedagogisk utbildning, för forskarutbildade 90 hp

KTH och Stockholms universitet har sedan länge ett väl fungerande samarbete inom lärarutbildning, inte minst inom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Lärosätena har mångårig erfarenhet av att erbjuda KPU inom de ämnen som regeringen prioriterat för satsningen: matematik, biologi, fysik, kemi och teknik.

Den som antagits till utbildningen kommer att kunna söka utbildningsbidrag hos Stockholms universitet .

Motsvarande utbildningar ges även vid:

Kurser

Här kan du få en översikt av de kurser som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog. 

Årskurs 1

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Ikon med mobiltelefon och brev. Grafisk illustration.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Ändringar kan ske i programmet.   

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-09-27