Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen 90 hp

Kungliga Tekniska högskolan har tillsammans med Stockholms universitet fått ett förlängt uppdrag att anordna kompletterande pedagogisk utbildning för dig med forskarexamen inom ämnena teknik, matematik, fysik, kemi och biologi. Genom utbildningen kan du ta ut en ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik.

Två personer går i ett labb och pratar med varandra.

OM UTBILDNINGEN

Längd: 90 högskolepoäng, programmet löper under 12 månader. Observera att studierna även pågår under sommaren. Förhöjd studietakt, dvs mer än 100%
Plats: KTH Campus, Stockholm , Stockholms universitet  och distansstudier
Studieavgift: Möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25.000 kronor i månaden till och med det kalenderår som den studerande fyller 56 år

VIKTIGA DATUM 2023/2024

15 september: Anmälan öppnar
16 oktober: Anmälan stänger
11 december: Antagningsbesked 1
Början av januari 2024: Programstart

Kompletterande pedagogisk utbildning, för forskarutbildade 90 hp

Genom utbildningen kompletterar du dina tidigare studier med kurser inom utbildningsvetenskap. Efter avklarad utbildning kan du ta ut en ämneslärarexamen.

KTH och Stockholms universitet har sedan länge ett väl fungerande samarbete inom lärarutbildning, inte minst inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Lärosätena har mångårig erfarenhet av att erbjuda KPU inom de ämnen som regeringen prioriterat för satsningen: matematik, biologi, fysik, kemi och teknik.

Läs programinformation på Stockholms universitets hemsida

Du hittar all viktigt information om Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen 90 hp på Stockholms universitets hemsida.

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskare 90 hp (su.se)

Bidrag och ekonomiskt stöd

Du som antagits till utbildningen kommer att kunna söka utbildningsbidrag hos Stockholms universitet. Information om det finns under rubriken "Mer information" på Stockholms universitets programsida .

Kurser

Här kan du få en översikt av de kurser som utgör programmet som du läser på KTH via vår kurs- och programkatalog. På Stockholms universitets programsida  under rubriken "Programöversikt" ser du alla kurser du läser under programmet.

Årskurs 1

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade på andra lärosäten

Motsvarande pedagogiska utbildningar för dig som är forskarutbildad ges även vid: