Till innehåll på sidan

Master- och magisterutbildning

KTH erbjuder tvååriga masterprogram som motsvarar 120 högskolepoäng, samt ett antal ettåriga magisterprogram som motsvarar 60 högskolepoäng. Dessa program leder till examen på avancerad nivå.

KTH:s master- och magisterprogram

Inom dessa utbildningar har du möjlighet att fördjupa dig inom ett huvudområde. Utbildningarna bygger på att du tidigare slutfört högskoleingenjörs- eller kandidatexamen. Läser du en femårig civilingenjörsutbildning består dina två sista år av att läsa en master. Masterprogrammen har engelska som undervisningsspråk och många internationella studenter. Vissa program har mer än ett spår eller anmälningsalternativ.

Vissa av programmen ges gemensamt med andra universitet, vilket betyder att du tillbringar en del av din studietid vid ett av KTH:s partneruniversitet i Sverige eller i världen. Ansökan till gemensamma masterprogram sker till koordinerande universitet, hur du ansöker och ansökningsdatum kan skilja sig från övriga program.

Anmälan, antagning och behörighet

Här hittar du mer information om anmälan, antagning och behörighet till master- och magisterprogrammen.

Anmälan, antagning och behörighet

Programinformation för alla program finns på vår engelskspråkiga webbplats och nås via länkarna nedan.

Två händer skakar hand över ritningar.

Arkitektur och samhällsbyggnad 

Arkitektur  / Architecture

Fastigheter och byggande  / Real Estate and Construction Management

Husbyggnads- och anläggningsteknik  / Civil and Architectural Engineering

Hållbar samhällsplanering och stadsutformning  / Sustainable Urban Planning and Design

Ljusdesign  / Architectural Lighting Design (60 hp)

Miljöteknik och hållbar infrastruktur  / Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure

Teknik och hållbar utveckling  / Sustainable Technology

Transport, mobilitet och innovation  / Transport, Mobility and Innovation (gemensamt program inom EIT Urban Mobility)

Transport och geoinformatik  / Transport and Geoinformation Technology

Kvinna ritar upp formler på tavla.

Kemi, bioteknologi och hälsa

Kemiteknik för energi och miljö  / Chemical Engineering for Energy and Environment

Idrottsteknologi  / Sports Technology

Industriell och miljöinriktad bioteknologi  / Industrial and Environmental Biotechnology

Innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö  / Innovative Technology for Healthy Living (gemensamt program inom EIT Health)

Makromolekylära material  / Macromolecular Materials

Medicinsk bioteknologi  / Medical Biotechnology

Medicinsk teknik  / Medical Engineerin

Molekylär vetenskap och teknik  / Molecular Science and Engineering

Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna  / Molecular Techniques in Life Science (gemensamt program med Karolinska Institutet och Stockholms universitet)

Polymerteknologi  / Polymer Technology (gemensamt program)

Teknik, arbete och hälsa  / Technology, Work and Health

Man som tittar på laptop.

Elektroteknik och datavetenskap

Cybersäkerhet  / Cyber Security

Datalogi  / Computer Science

Elektromagnetism, fusion och rymdteknik  / Electromagnetics, Fusion and Space Engineering

Elkraftteknik  / Electric Power Engineering

Energy for Smart Cities (gemensamt program inom KIC InnoEnergy)

Energy Innovation  / Innovativ energiteknik (gemensamt program inom KIC InnoEnergy)

ICT Innovation

ICT Innovation  (gemensamt program inom EIT Digital)

Inbyggda system  / Embedded Systems

Information och nätverksteknologi  / Information and Network Engineering

Interaktiv medieteknik  / Interactive Media Technology

Kommunikationssystem  / Communication Systems

Maskininlärning  / Machine Learning

Nanoteknik  / Nanotechnology

Nuclear Energy (gemensamt program inom EIT InnoEnergy)

Renewable Energy RENE  (gemensamt program inom KIC InnoEnergy)

Security and Cloud Computing SECCLO  (gemensamt program inom Erasmus Mundus)

Smart Electrical Networks and Systems SENSE  (gemensamt program inom KIC InnoEnergy)

Systemteknik och robotik  / Systems, Control and Robotics

Programvaruteknik för distribuerade system  / Software Engineering of Distributed Systems

Man och kvinna står framför industrimaskiner

Industriell teknik och management

Decentraliserade smarta energisystem  / Decentralized Smart Energy Systems (gemensamt program inom Erasmus Mundus)

Hållbar energiteknik  / Sustainable Energy Engineering

Hållbar produktionsutveckling  / Sustainable Production Development

Industriell ekonomi  / Industrial Management

Industriell produktion  / Production Engineering and Management

Industriell produktutveckling  / Engineering Design

Innovativ uthållig energiteknik  / Innovative Sustainable Energy Engineering (gemensamt program inom Nordic Five Tech)

Integrerad produktdesign  / Integrated Product Design

Miljövänliga energisystem  / Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems SELECT (gemensamt program inom KIC InnoEnergy)

  Teknikbaserad entreprenörskap  / Technology-based Entrepreneurship

Teknisk materialvetenskap  / Engineering Materials Science

Robot möter männinska. Konceptbild på robotfinger som möter människofinger.

Teknikvetenskap

Datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap  / Computer Simulations for Science and Engineering (gemensamt program)

Flyg- och rymdteknik  / Aerospace Engineering

Fordonsteknik  / Vehicle Engineering

Järnvägsteknik  / Railway Engineering

Kärnenergiteknik  / Nuclear Energy Engineering

Marina system  / Naval Architecture

Matematik  / Mathematics (gemensamt program med Stockholms universitet)

Teknisk fysik  / Engineering Physics

Teknisk mekanik  / Engineering Mechanics

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik  / Applied and Computational Mathematics

Programmen kan komma att ändras. Alla uppdateringar kommuniceras på denna webbplats.