Master- och magisterutbildning

KTH erbjuder en rad master- och magisterprogram som vänder sig till både svenska och internationella sökande som har en examen om 180 hp från svensk högskola/universitet, eller motsvarande. KTH ger en svenskspråkig magister och ett flertal engelskpråkiga masterprogram.

KTH-studenter

KTH:s master- och magisterprogram

Svenskspråkiga Tillämpad logistik 60 hp

Engelskspråkiga magister- och masterprogram

Sökande från KTH

Många av KTH:s grundutbildningsstudenter väljer att läsa vidare på avancerad nivå. Studerande på KTH:s kandidat- och högskoleingenjörsutbildningar söker master- och magisterprogrammen enligt samma rutiner som externa sökande. Studerande på KTH:s civilingenjörsutbildningar ska i första hand kontakta sin studievägledare för att diskutera val av masterprogram. Om masterprogrammet inte kan läsas som en inriktning sker ansökan enligt samma rutiner som externa sökande.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp