Till innehåll på sidan

Master- och magisterutbildning

KTH erbjuder tvååriga masterprogram som motsvarar 120 högskolepoäng, samt ett antal ettåriga magisterprogram som motsvarar 60 högskolepoäng. Dessa program leder till examen på avancerad nivå.

KTH:s master- och magisterprogram

Inom dessa utbildningar har du möjlighet att fördjupa dig inom ett huvudområde. Utbildningarna bygger på att du tidigare slutfört högskoleingenjörs- eller kandidatexamen. Masterprogrammen har engelska som undervisningsspråk och många internationella studenter. Vissa program har mer än ett spår/anmälningsalternativ.

Vissa av programmen ges gemensamt med andra universitet, vilket betyder att du spenderar en del av din studietid vid ett av KTH:s partneruniversitet i Sverige eller i världen. Ansökan till gemensamma masterprogram sker till koordinerande universitet, hur du ansöker och ansökningsdatum kan skilja sig från övriga program.

Anmälan, antagning och behörighet

Här hittar du mer information om anmälan, antagning och behörighet till master- och magisterprogrammen.

Anmälan, antagning och behörighet

Programinformationen finns på vår engelskspråkiga webbplats och nås via länkarna nedan.

Två händer skakar hand över ritningar.

Arkitektur och samhällsbyggnad 

Arkitektur  (Architecture)

Fastigheter och byggande  (Real Estate and Construction Management)

Husbyggnads- och anläggningsteknik  (Civil and Architectural Engineering)

Hållbar samhällsplanering och stadsutformning  (Sustainable Urban Planning and Design)

Ljusdesign  (Architectural Lighting Design) (60 hp)

Miljöteknik och hållbar infrastruktur  (Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure)

Teknik och hållbar utveckling  (Sustainable Technology)

Transport, mobilitet och innovation  (Transport, Mobility and Innovation) (EIT Urban Mobility)

Transport och geoinformatik  (Transport and Geoinformation Technology)

Kvinna ritar upp formler på tavla.

Kemi, bioteknologi och hälsa

Kemiteknik för energi och miljö  (Chemical Engineering for Energy and Environment)

Idrottsteknologi  (Sports Technology)

Industriell och miljöinriktad bioteknologi  (Industrial and Environmental Biotechnology)

Innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö  (Innovative Technology for Healthy Living) (Joint)

Makromolekylära material  (Macromolecular Materials)

Medicinsk bioteknologi  (Medical Biotechnology)

Medicinsk teknik  (Medical Engineering)

Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna  (Molecular Techniques in Life Science) (Joint)

Molekylär vetenskap och teknik  (Molecular Science and Engineering)

Polymerteknologi  (Polymer Technology) (Nordic Five Tech)

Teknik, arbete och hälsa   (Technology, Work and Health)

Man som tittar på laptop.

Elektroteknik och datavetenskap

Datalogi  (Computer Science)

Elektromagnetism, fusion och rymdteknik  (Electromagnetics, Fusion and Space Engineering)

Elkraftteknik  (Electric Power Engineering)

Energy for Smart Cities (Innovativ energiteknik / EIT InnoEnergy)

ICT Innovation  (ICT Innovation)

ICT Innovation  (EIT Digital)

Inbyggda system  (Embedded Systems)

Information och nätverksteknologi  (Information and Network Engineering)

Interaktiv medieteknik  (Interactive Media Technology)

Kommunikationssystem  (Communication Systems)

Maskininlärning  (Machine Learning)

Media management  (Media Management)

Nanoteknik  (Nanotechnology)

Renewable Energy RENE  (Innovativ energiteknik / EIT InnoEnergy)

Security and Cloud Computing SECCLO  (Erasmus+)

Smart Electrical Networks and Systems SENSE  (Innovativ energiteknik / EIT InnoEnergy)

Systemteknik och robotik  (Systems, Control and Robotics)

Programvaruteknik för distribuerade system  (Software Engineering of Distributed Systems)

Man och kvinna står framför industrimaskiner

Industriell teknik och management 

Aeroelasticitet i turbomaskiner  (Turbomachinery Aeromechanic University Training THRUST) (Gemensam utbildning)

Decentraliserade smarta energisystem  (Decentralized Smart Energy Systems)

Entreprenörskap och innovationsledning  (Entrepreneurship and Innovation Management) (60 hp)

Hållbar energiteknik  (Sustainable Energy Engineering)

Hållbar produktionsutveckling  (Sustainable Production Development)

Industriell ekonomi  (Industrial Management)

Industriell produktion  (Production Engineering and Management)

Industriell produktutveckling  (Engineering Design)

Innovativ uthållig energiteknik  (Innovative Sustainable Energy Engineering) (Nordic Five Tech)

Integrerad produktdesign  (Integrated Product Design)

Miljövänliga energisystem  (Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems SELECT) (Innovativ energiteknik / EIT InnoEnergy)

Teknik och ledning för energi- och miljösystem  (Management and Engineering of Environment and Energy ME3) (Gemensam utbildning)

Teknisk materialvetenskap  (Engineering Materials Science)

Robot möter männinska. Konceptbild på robotfinger som möter människofinger.

Teknikvetenskap

Datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap  (Computer Simulations for Science and Engineering) (Gemensam utbildning) 

Flyg- och rymdteknik  (Aerospace Engineering)

Fordonsteknik  (Vehicle Engineering)

Järnvägsteknik  (Railway Engineering)

Kärnenergiteknik  (Nuclear Energy Engineering)

Marina system  (Naval Architecture)

Matematik  (Mathematics) (Gemensam utbildning)

Nuclear Energy EMINE (Innovativ energiteknik / EIT InnoEnergy)

Teknisk fysik  (Engineering Physics)

Teknisk mekanik  (Engineering Mechanics)

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik  (Applied and Computational Mathematics)

Programmen kan komma att ändras. Alla uppdateringar kommuniceras på denna webbplats.