Till innehåll på sidan

Anmälan, antagning och behörighet

Anmälan

Sista datum för ansökan till de flesta program är 17 januari och ansökan sker genom universityadmissions.se eller antagning.se. Ett antal masterprogram kan stänga sin ansökan vid ett senare datum. Datum för ansökan finns under respektive program  på KTH:s webbplats.

Dokumentation

Alla dokument som krävs måste bifogas ansökan senast sista kompletteringsdag, 1 februari 2022. Akademiska meriter från andra svenska lärosäten hämtas i regel automatiskt. De programspecifika dokument som krävs finns under respektive program  på KTH:s webbplats. Notera att även du som studerat vid ett svenskt lärosäte måste skicka in/ladda upp dessa dokument.

Antagning och urval

Om det blir konkurrens om platserna görs ett urval. Se respektive program  för mer information om hur detta görs. Kontakta programansvarig om du har några frågor om urvalet.

Grundläggande behörighet

För att vara behörig till ett master- eller magisterprogram krävs att du har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp från svensk högskola/universitet, eller en motsvarande utländsk examen. För behörighet till engelskspråkiga master/magisterprogram krävs ingen behörighet i svenska men dock Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Särskild behörighet

De särskilda behörighetskraven beskrivs under respektive program  på KTH:s engelskspråkiga webbplats. Läs igenom programbeskrivningen noga för säkerställa att du uppfyller kraven för programmet du söker. Kontakta programansvarig om du har några frågor om särskild behörighet.

Villkorlig behörighet

Du som inte har en avklarad kandidatexamen men är registrerad på sista terminen på behörighetsgivande utbildning, kan bli villkorligt behörig till studier på avancerad nivå. Detta under förutsättning att pågående utbildning kommer att leda till examen samt att minst 150 hp är avklarade vid sista kompletteringsdag 1 februari 2022.

Om du studerar på sista terminen på behörighetsgivande utbildning vid utländskt lärosäte ska intyg om pågående studier bifogas vid ansökan. Se mer information och blankett (statement of enrollment) som kan användas på: Instructions for students in their final year of bachelor's studies (University Admissions)

Om du läser din utbildning vid svenskt lärosäte behövs inget intyg.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-09-13