Master- och magisterutbildning

KTH erbjuder tvååriga masterprogram som motsvarar 120 högskolepoäng, samt ett antal ettåriga magisterprogram som motsvarar 60 högskolepoäng. Dessa program leder till examen på avancerad nivå.

Inom dessa utbildningar har du möjlighet att fördjupa dig inom ett huvudområde. Utbildningarna bygger på att du tidigare slutfört högskoleingenjörs- eller kandidatexamen. Masterprogrammen har engelska som undervisningsspråk och många internationella studenter. Vissa program har mer än ett spår/anmälningsalternativ.

Vissa av programmen ges gemensamt med andra universitet, vilket betyder att du spenderar en del av din studietid vid ett av KTH:s partneruniversitet i Sverige eller i världen. Ansökan till gemensamma masterprogram sker till koordinerande universitet, hur du ansöker och ansökningsdatum kan skilja sig från övriga program.

KTH:s master- och magisterprogram

Programinformationen finns på vår engelskspråkiga webbplats och nås via länkarna nedan.

* Gemensam utbildning

Observera att programmen kan komma att ändras. Alla uppdateringar kommuniceras på denna webbplats.

Anmälan, antagning och behörighet

Här hittar du mer information om anmälan, antagning och behörighet till master- och magisterprogrammen.

Anmälan, antagning och behörighet