Master- och magisterutbildning

KTH erbjuder en rad master- och magisterprogram som vänder sig till både svenska och internationella sökande som har en examen om 180 hp från svensk högskola/universitet, eller motsvarande. KTH ger ett flertal engelskpråkiga masterprogram.

KTH:s master- och magisterprogram

Sökande från KTH

Många av KTH:s grundutbildningsstudenter väljer att läsa vidare på avancerad nivå. Studerande på KTH:s kandidat- och högskoleingenjörsutbildningar söker master- och magisterprogrammen enligt samma rutiner som externa sökande.

Studerande på KTH:s civilingenjörsutbildningar ska i första hand kontakta sin studievägledare för att diskutera val av masterprogram. Om masterprogrammet inte kan läsas som en inriktning sker ansökan enligt samma rutiner som externa sökande.

Engelskspråkiga magister- och masterprogram