Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9, 270 hp

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot teknik på KTH ger dig möjlighet att på fyra år läsa till två yrken: högskoleingenjör inom maskinteknik och högstadielärare inom teknik och matematik. Efter examen kan du arbeta med både människor och teknik, i näringslivet och skolvärlden.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan öppnar
15 april 2020: Anmälan stänger
9 juli 2020: Antagningsbesked 1
24 juli 2020: Sista svarsdag
30 juli 2020: Antagningbesked 2
10 augusti 2020: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2020: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik10%
Fysik7%
Programmering3%
Lärande20%
Maskinteknik33%
Industriell ekonomi7%
Praktik13%
Projekt/Examensarbete7%
Jämför med annat program

Möjligheter med teknik och lärande

Kunskap om teknik har en avgörande roll för att samhället ska fungera och utvecklas i en hållbar riktning. För att industrin ska kunna tillverka de produkter vi behöver på hållbara sätt behövs ingenjörer med kunskap om teknik och hållbarhet. Och för att nästa generation ska kunna ta vid och fortsätta en hållbar utveckling måste elever möta inspirerande och kunniga lärare i skolan. Som lärare har du möjlighet att motivera ungdomar att vilja lära sig om teknik och ge dem verktyg för att kunna påverka sin framtid.

Utbildning

Utbildningen ger dig möjlighet att bli både en pedagogisk ingenjör och en tekniskt kunnig lärare. Du får lära dig att kreativt lösa problem inom det breda ingenjörsämnet maskinteknik och träna på att planera och genomföra undervisning för att bli en social och pedagogisk ledare. En viktig del av utbildningen är ämnesdidaktik, vilket innebär kunskap om att lära ut ett ämne. Det handlar om att först själv ha god förståelse för ämnet, men sedan även kunskap om hur andra lär sig om teknik. I utbildningen ingår praktik på en högstadieskola fördelad över tre kurser inom teknik och matematik.

Årskursbeskrivning år 1-4

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Webbinarium, Industriell teknik och management

Se webbinariet som Skolan för industriell teknik och management höll nu i mars. Webbinariet fokuserar på att besvara på frågor kring skolans utbildningar.

Teknik och lärande för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för många av de globala målen för hållbar utveckling. Störst fokus ligger på målen God utbildning för alla, Minskad ojämlikhet och Hållbar konsumtion och produktion. Som lärare gör du den samhällsviktiga insatsen att motivera elever att lära sig om teknik och hållbar utveckling – och du har stora möjligheter att bidra till en god utbildning och minskad ojämlikhet. Som ingenjör inom maskinteknik kan du utveckla industriell infrastruktur och hållbara energilösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Du får testa många olika undervisningsformer – både för att lära dig ämnet och för att själv lära dig att lära ut till andra. Utbildningen innehåller många interaktiva övningar där du får träna på att ge instruktioner och hålla i diskussioner och föreläsningar. Du får testa undervisningsformer på alla möjliga nivåer, med hjälp av exempelvis digitala hjälpmedel och teknikpromenader.

Du studerar under år ett, två och fyra på KTH:s campus i Södertälje. På det relativt lilla campuset har du stor närhet till studiemiljöer, lärare och Södertälje Science Park – där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driver utvecklingsprojekt. Under det tredje året är delar av utbildningen förlagd till KTH Campus på Vallhallavägen i centrala Stockholm. Mycket av undervisningen sker då på deldistans med digital undervisning och diskussioner via internet.

Lärare berättar: "Bli dubbelt så het på arbetsmarknaden"

Internationella möjligheter

Programmet ger inte möjlighet till utbytesstudier med andra utländska universitet. Däremot finns möjlighet att välja att göra den verksamhetsförlagda delen av utbildningen på en svensk skola utomlands. En annan möjlighet är att göra det individuella examensarbetet utomlands.

Jobb och framtid

Efter examen har du möjlighet att både skapa produkter för ett hållbart samhälle och vara en betydelsefull del i ungdomars utveckling. Dubbelexamen ger dig möjlighet att prova många olika roller i arbetslivet. Du kan jobba inom högstadieskola, ingenjörsverksamhet, på utbildningsavdelningar, inom teknikindustri eller som pedagogisk utvecklare. Som ingenjör inom maskinteknik kan du skapa innovation för hållbar produktion av allt från kläder och ”smarta produkter” till energi. Du kan delta i eller leda projekt som exempelvis byter till förnyelsebara energikällor, gör riskanalyser, simuleringar eller hållbarhetsberäkningar. 

Det finns en stor efterfrågan på både ingenjörer och lärare och du har möjlighet att växla mellan de olika områdena. I båda rollerna har du fördel av hela din utbildning. Som ingenjör på ett företag är din pedagogiska kompetens en styrka i att kunna förklara komplexa samband på ett enkelt sätt. Som lärare på högstadiet ger din djupa tekniska kunskap dig möjlighet att lära ut komplicerade saker till dina elever.

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

2 campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till två av fem. Läs mer om dina campus.

KTH Campus

KTH Södertälje

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-03-18