Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9, 270 hp

På fyra år har du möjlighet att läsa en utbildning som leder till två yrken: högstadielärare och högskoleingenjör. Du får en unik möjlighet att arbeta inom två väldigt viktiga områden där det finns mycket god chans till jobb efter din examen.

Viktiga datum

15 mars 2019: Anmälan öppnar
15 april 2019: Anmälan stänger
11 juli 2019: Antagningsbesked 1
26 juli 2019: Sista svarsdag
1 augusti 2019: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2019: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2019: Programstart

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9, 270 hp

Under utbildningens två första år läser du ingenjörsämnen där du får lära dig att, både självständigt och i grupp, kreativt identifiera, formulera och lösa problem inom maskintekniska områden. Du lär dig att hantera och forma hållbara produkter, processer och system utifrån tekniska, etiska, ekonomiska och samhälleliga aspekter.

Inför och under det tredje året fokuserar du på den pedagogiska delen inför ditt läraryrke. Du lär dig planera, utveckla och genomföra undervisning för att bli en social och pedagogisk ledare. Du får lära dig att skapa förutsättningar för elever med olika erfarenheter och få dem att utvecklas efter deras egen förmåga.

Fjärde året slutför du din ingenjörsutbildning där tyngdpunkten ligger på matematik, vilket även är kunskap som du behöver för att slutföra din lärarexamen som högstadielärare i teknik och matematik.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd praktik på en högstadieskola. Den är fördelad över tre kurser inom relevant ämne, dvs. teknik och matematik.

Kurser

Jobb och karriär

Kombinationen av dessa yrkesexamina ger dig som lärare ett mycket tillämpbart teknik- och matematikkunnande att väva med i pedagogiken. I ingenjörsrollen är pedagogiska förmågor av stort värde, då ingenjörens arbetsuppgifter till stor utsträckning sker i samverkan med andra yrkesgrupper.

Det här är en unik chans att på fyra år kunna läsa till två yrken och senare i livet kunna växla mellan två väldigt viktiga arbetsområden, högskoleingenjör inom maskinteknik och högstadielärare inom teknik och matematik.

Andra program inom ämnesområdet Teknik och lärande

​​​​​​​​​​​​​​* Ändringar kan ske i programmet.​​​​​​​

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-20