Elektronik och datorteknik, högskoleingenjör 180 hp

Utbildningen i Elektronik och datorteknik ger dig en helhetssyn på elektroniksystem som styrs av processorer. Med specifika kunskaper om elektronik, programmering och systemtänkande har du spännande karriärmöjligheter. Efter examen jobbar du ofta i team med att utveckla, konstruera och testa produkter och system. Kanske är du också med och skapar framtidens produkter för ett energisnålt och hållbart samhälle.

15 mars 2019: Anmälan öppnar
15 april 2019: Anmälan stänger
11 juli 2019: Antagningsbesked 1
26 juli 2019: Sista svarsdag
1 augusti 2019: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2019: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2019: Programstart

Examen: Högskoleingenjör
Möjlighet till utlandsstudier: Information om utlandsstudier för Elektronik och datorteknik
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Plats: KTH Kista, Stockholm
Tillhör ämnesområdet: IT och datateknik​​​​​​​​​​​​​​

Särskild behörighet: Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-17: BI: 16.44, BII: 15.86, HP: 1.15

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl-kista@kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Överblick över utbildning

Matematik
Fysik
Elektroteknik
Programmering
Datorteknik
Ingenjörsfärdigheter
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar hela utbildningen som pågår under tre år.
Jämför med annat program

Elektronik och datorteknik 180 hp

Den röda tråden genom utbildningen är system­tänkande och du studerar allt från hårdvara till mjukvara. Det första året får du grundläggande ingenjörskunskaper som ger en stabil grund inför de mer ämnesinriktade och teknikintensiva kurs­erna. Teknikkurserna ger fördjupade kunskaper inom hård­ och mjukvaruutveckling för inbyggda system och kunskaper för att utveckla elektronik­produkter. Matematikkurserna som löper genom programmet övar upp din problemlösningsför­måga och du läser även flera projektkurser där du utvecklar förmågan att jobba i team och lär dig hur projekt bedrivs i företag. Senare har du också möjlighet att studera vidare till en masterexamen i Sverige eller utomlands.

Programmet passar dig som har ett intresse för matematik och gillar problemlösning. Du behöver inte ha läst programmering eller elek­tronik på gymnasiet för att söka programmet.

Kurser

Jobbet och framtiden

Denna utbildning ger dig en framtid inom utveck­lingen av programmerbara elektronikprodukter. Du jobbar ofta i team med att utveckla, konstruera och testa produkter och system – kanske på en global marknad. Det finns många exempel på vardagsteknik och industritillämpningar som innehåller processorer som behöver programme­ras. Den svenska elektronikbranschen är väldigt stor men lite anonym eftersom den ingår i många andra branscher. Som exempel kan nämnas bil­industri, hushållsprodukter, kommunikation, energiförsörjning och medicinsk utrustning. 

Det finns många företag som konstruerar elek­troniksystem eller är beroende av elektronik i sin verksamhet. Det finns många karriärmöjligheter för dig med specifika kunskaper inom elektronik, programmering och systemtänkande. Det är ett stort behov av ingenjörer inom detta område.
Kanske är du med och skapar framtidens pro­dukter för ett energisnålt och hållbart samhälle.
I anslutning till KTH Kista finns många potentiella arbetsgivare och du möter flera av dem redan under studietiden.

Vad händer efter utbildningen?

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Läs intervjuer med studenter

Ställ frågor till KTH-studenter​​​​​​​

​​​​​​​​​​​* Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.

Till sidans topp