Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Industriell teknik, högskoleingenjör, 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet inom Industriell teknik på KTH ger dig det som krävs för att arbeta som ingenjör inom morgondagens alltmer digitaliserade och hållbara produktionsmiljö, ibland kallad industri 5.0. Utbildningen sker i samarbete med ledande företag och kombinerar lika delar teori och praktik. Inom programmet kan du välja mellan fyra olika profiler.

Student med produktionsutrustning.

OM UTBILDNINGEN

Examen: Högskoleingenjör
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Plats: KTH Campus , viss andel företagsbaserad undervisning
Liknande utbildningar: Fler program inom området

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Möjligheter med Industriell teknik  

Produktionsindustrin har blivit alltmer digitaliserad och Artificiell intelligens (AI), Big Data och uppkoppling mot internet (Internet of Things) spelar en allt större roll. När du läser högskoleingenjörsutbildningen inom Industriell teknik kan du bli en del av denna spännande omställning. Det finns ett stort behov av ingenjörer som kan driva utvecklingen till en både mer hållbar och modern industri.

Utbildning

Programmet ger dig kunskapen som krävs för att jobba inom modern industriell produktion för att skapa framtida produkter, processer och tjänster. Du lär dig bland annat om hållbara materialval, hur man använder energisystem på ett klokt sätt och vilka etiska, ekonomiska och hållbarhetsmässiga aspekter som ingår i arbetet med industriell produktion. Under utbildningen kommer du att lära dig olika metoder och verktyg som programmering, matematik, mekanik och robotteknik men även projektledning och riskhantering, för att hantera utmaningar inom industrin.

Programmet har en perfekt balans mellan teori och praktik och bygger på ett nära samarbete med Sveriges stora industriföretag. Utbildningen är även flexibel, du börjar med att lära dig grunderna för att sedan välja en av fyra profiler utifrån dina intressen.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan genomföras i samverkan med industrin.

De fyra profiler du kan välja mellan är:

Årskursbeskrivning år 1-3

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Högskoleingenjörer inom industriell teknik är eftertraktade på arbetsmarknaden och utbildningen ger dig goda möjligheter till jobb direkt efter examen. Eftersom en stor del av undervisningen sker i samarbete med flera av Sveriges stora företag kan du knyta kontakter redan under studietiden. 

Efter utbildningen kommer du vara med och utveckla och driva hållbar produktion. Du kan arbeta med materialval, tillverkning, driftsäkerhet och tillförlitlighet samt energioptimering. Du har också goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. Några av yrkesrollerna som du kan få direkt efter utbildningen är processingenjör, produktionsingenjör, eller verksamhetsutvecklare. Under din karriär kommer du även kunna utvecklas och så småningom kunna jobba som bland annat projektledare inom industrin.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Industriell teknik för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Läser du Industriell teknik kan du bidra till ett mer hållbart samhälle. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter om hur hållbarhet integreras i industriell produktion och hur hållbarhet är centralt i utvecklingen av modern industriell infrastruktur. Du kommer kunna vara med och bidra till de globala målen för hållbar utveckling, framförallt målen om Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovation och infrastruktur och Hållbar konsumtion och produktion.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Lärarledda aktiviteter och övningar varvas med eget arbete. En stor del av undervisningen sker tillsammans med programmets partnerföretag inom industrin. Redan från början lär du dig att arbeta i projektform och i de högre årskurserna genomför du projekt i samarbete med olika företag.

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Industriell teknik och hållbarhet tillhör du Telge Teknologsektion. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten till näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Telge Teknologsektions hemsida ​​​​​​​

Internationella möjligheter

KTH:s utbildningar erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av sina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet.

Utlandsstudier  ​​​​​​​

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-07