Byggteknik och design, högskoleingenjör 180 hp

Byggteknik och design ger dig ett helhetsper­spektiv på byggandet av hus och infrastruktur i samhället. I samhällsbyggnadssektorn job­bar byggingenjörer i team inom projektering, konstruktion, produktion och förvaltning/utveckling. Detta är en viktig del av bygg­processen. Det är vanligt att bygg ingenjörer och arkitekter tillsammans jobbar med dessa frågor. Utbildningen har en direkt koppling till näringslivet, vilket ger dig goda karriärmöjlig­heter efter examen. Arbetsmarknaden kommer under lång tid framöver att gå på högvarv.

15 mars 2019: Anmälan öppnar
15 april 2019: Anmälan stänger
11 juli 2019: Antagningsbesked 1
26 juli 2019: Sista svarsdag
1 augusti 2019: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2019: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2019: Programstart

Examen: Högskoleingenjör
Möjlighet till utlandsstudier: Information om utlandsstudier för Byggteknik och design
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm
Tillhör ämnesområdet: Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik​​​​​​​​​​​​​​

Särskild behörighet: Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-17: BI: 16.46, BII: 17.20, HP: 1.05

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl-bygg@abe.kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Överblick över utbildning

Matematik
Fysik
Byggteknisk bas
Digitala metoder och verktyg
Byggtekniska tillämpningar
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar hela utbildningen som pågår under tre år.
Jämför med annat program

Byggteknik och design 180 hp

Utbildningen ger dig en bred bas inom byggteknik och byggproduktion med ekonomisk och juridisk koppling. Du kommer i varje årskurs att göra flera praktiska projektuppgifter och studiebesök på byggarbets­platser, projektkontor, byggindustrier och i redan bebyggda miljöer. Under det tredje året specialiserar du dig inom olika områden genom att välja inriktning.

Efter avslutad utbildning kan du tekniken att pro­jektera och bygga hus, mindre vägar och broar som håller konstruktions­ och miljömässigt. Du vet var det är lämpligast att bygga och vilka material som bör användas. Du har även en helhetssyn på byggandets olika faser och en förståelse för både ingenjörens och arkitektens arbete. 

Inriktningar:

  • Husbyggnad, projektering och konstruktion
  • Produktion/byggekonomi och organisation
  • Anläggning
  • Fastighetsutveckling och installationssamordning
  • Arkitektur för byggingenjörer

Kurser

Jobbet och framtiden

Framtidens arbetsmarknad ter sig mycket ljus med nyproduktion av bostäder, renovering av befintliga byggnader och en stor utbyggnad av infrastrukturen i samhället, såsom vägar, järn­vägar, energiförsörjning och vatten och avlopp. Dessutom förväntas stora pensionsavgångar inom byggsektorn.

Ingenjörer med kompetens inom teknisk/ekono­misk fastighetsförvaltning/utveckling saknas redan idag, eftersom yrkesrollen är relativt ny. Framtidsutsikterna inom detta yrke är därför goda. Du kan efter avslutad utbildning exempelvis jobba som produktionschef, arbetsledare, projektör, konstruktör, inköpare, förvaltare, projektledare, cad­samordnare, kvalitetsansvarig eller kalkyl­ingenjör.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Alicia, KTH-student

"KTH intresserade mig eftersom skolan har bra rykte och att den ligger i Stockholm."

Studenter berättar

* Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp