Till innehåll på sidan

Kurser, Byggteknik och design 180 hp

Här kan du få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör högskoleingejörsutbildningen i Byggteknik och design via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Byggteknik och design och Byggproduktion

Medverkande Zeev Bohbot, programansvarig och Yessir Al-Akashi, KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara på frågor om utbildningen.

Högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik och design är tre år lång och avslutas med ett examensarbete.

Årskurs 1 

Kurserna i årskurs 1 är en blandning av matematiskt-naturvetenskapliga och samhällsbyggnadsspecifika. Fokus under det första året för de samhällsbyggnadstekniska kurserna ligger på projektering och produktion av småhus.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Kurserna under årskurs 2 har mer tyngd mot samhällsbyggnad och tillämpning. Fokus under det andra året för de samhällsbyggnadstekniska kurserna ligger på projektering och produktion av flerfamiljshus. Val av inriktning till årskurs 3 görs i slutet av vårterminen i årskurs 2.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Under årskurs 3 väljer du en viss inriktning med specifika kurser. Ämnesfördjupningen i inriktningarna i årskurs 3 görs mot ett specifikt samhällsbyggnadsområde såsom arkitektur och fastighetsutveckling, konstruktion och infrastruktur och produktion, husbyggnad, installation och anläggning.

Det sista året väljer du mellan tre olika inriktningar.

  • Arkitektur och fastighetsutveckling
  • Konstruktion
  • Produktion

Studierna avslutas med ett examensarbete på grundnivå om 15 högskolepoäng inom teknikområdet samhällsbyggnad.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Ändringar kan ske i programmet.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-12-10