Byggteknik och design, högskoleingenjör 180 hp

Byggteknik och design ger dig ett helhetsperspektiv på byggandet av hus och infrastruktur i samhället. I samhällsbyggnadssektorn jobbar byggingenjörer i team inom projektering, konstruktion, produktion och förvaltning/utveckling. Detta är en viktig del av byggprocessen. Det är vanligt att bygg ingenjörer och arkitekter tillsammans jobbar med dessa frågor. Utbildningen har en direkt koppling till näringslivet, vilket ger dig goda karriärmöjligheter efter examen. Arbetsmarknaden kommer under lång tid framöver att gå på högvarv.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan öppnar
15 april 2020: Anmälan stänger
9 juli 2020: Antagningsbesked 1
24 juli 2020: Sista svarsdag
30 juli 2020: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2020: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2020: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik8%
Fysik4%
Byggteknisk bas37%
Digitala metoder och verktyg9%
Byggtekniska tillämpningar17%
Valbar kurs eller inriktning17%
Projekt/Examensarbete8%
Jämför med annat program

Byggteknik och design 180 hp

Utbildningen ger dig en bred bas inom byggteknik och byggproduktion med ekonomisk och juridisk koppling.

Du kommer i varje årskurs att göra flera praktiska projektuppgifter och studiebesök på byggarbetsplatser, projektkontor, byggindustrier och i redan bebyggda miljöer.

Under det tredje året specialiserar du dig inom olika områden genom att välja inriktning.

Efter avslutad utbildning kan du tekniken att projektera och bygga hus, mindre vägar och broar som håller konstruktions- och miljömässigt. Du vet var det är lämpligast att bygga och vilka material som bör användas. Du har även en helhetssyn på byggandets olika faser och en förståelse för både ingenjörens och arkitektens arbete.

Inriktningar:

  • Husbyggnad, projektering och konstruktion
  • Produktion/byggekonomi och organisation
  • Anläggning (bland annat vägteknik, VA-teknik och bergteknik)
  • Fastighetsutveckling och installationssamordning
  • Arkitektur för byggnadsingenjörer

Kurser

Jobb och framtid

Framtidens arbetsmarknad ter sig mycket ljus med nyproduktion av bostäder, renovering av befintliga byggnader och en stor utbyggnad av infrastrukturen i samhället, såsom vägar, järnvägar, energiförsörjning och vatten och avlopp. Dessutom förväntas stora pensionsavgångar inom byggsektorn.

Ingenjörer med kompetens inom teknisk/ekonomisk fastighetsförvaltning/utveckling saknas redan idag, eftersom yrkesrollen är relativt ny. Framtidsutsikterna inom detta yrke är därför goda.

Du kan efter avslutad utbildning exempelvis jobba som produktionschef, arbetsledare, projektör, konstruktör, inköpare, förvaltare, projektledare, CAD-samordnare, kvalitetsansvarig eller kalkylingenjör.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.