Byggteknik och design, högskoleingenjör 180 hp

Byggteknik och design ger dig ett helhetsperspektiv på byggandet av hus och infrastruktur i samhället. I samhällsbyggnadssektorn jobbar byggingenjörer i team inom projektering, konstruktion, produktion och förvaltning/utveckling. Detta är en viktig del av byggprocessen. Det är vanligt att bygg ingenjörer och arkitekter tillsammans jobbar med dessa frågor. Utbildningen har en direkt koppling till näringslivet, vilket ger dig goda karriärmöjligheter efter examen. Arbetsmarknaden kommer under lång tid framöver att gå på högvarv.

Viktiga datum

15 mars 2019: Anmälan öppnar
15 april 2019: Anmälan stänger
11 juli 2019: Antagningsbesked 1
26 juli 2019: Sista svarsdag
1 augusti 2019: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2019: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2019: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik8%
Fysik4%
Byggteknisk bas37%
Digitala metoder och verktyg9%
Byggtekniska tillämpningar17%
Valbar kurs eller inriktning17%
Projekt/Examensarbete8%
Jämför med annat program

Byggteknik och design 180 hp

Utbildningen ger dig en bred bas inom byggteknik och byggproduktion med ekonomisk och juridisk koppling.

Du kommer i varje årskurs att göra flera praktiska projektuppgifter och studiebesök på byggarbetsplatser, projektkontor, byggindustrier och i redan bebyggda miljöer.

Under det tredje året specialiserar du dig inom olika områden genom att välja inriktning.

Efter avslutad utbildning kan du tekniken att projektera och bygga hus, mindre vägar och broar som håller konstruktions- och miljömässigt. Du vet var det är lämpligast att bygga och vilka material som bör användas. Du har även en helhetssyn på byggandets olika faser och en förståelse för både ingenjörens och arkitektens arbete.

Inriktningar:

  • Husbyggnad, projektering och konstruktion
  • Produktion/byggekonomi och organisation
  • Anläggning (bland annat vägteknik, VA-teknik och bergteknik)
  • Fastighetsutveckling och installationssamordning
  • Arkitektur för byggnadsingenjörer

Kurser

Jobbet och framtiden

Framtidens arbetsmarknad ter sig mycket ljus med nyproduktion av bostäder, renovering av befintliga byggnader och en stor utbyggnad av infrastrukturen i samhället, såsom vägar, järnvägar, energiförsörjning och vatten och avlopp. Dessutom förväntas stora pensionsavgångar inom byggsektorn.

Ingenjörer med kompetens inom teknisk/ekonomisk fastighetsförvaltning/utveckling saknas redan idag, eftersom yrkesrollen är relativt ny. Framtidsutsikterna inom detta yrke är därför goda.

Du kan efter avslutad utbildning exempelvis jobba som produktionschef, arbetsledare, projektör, konstruktör, inköpare, förvaltare, projektledare, CAD-samordnare, kvalitetsansvarig eller kalkylingenjör.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Alicia, KTH-student

"KTH intresserade mig eftersom skolan har bra rykte och att den ligger i Stockholm."

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Andra program inom ämnesområdet Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik

* Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.