Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar
Jämför fler utbildningar
Jämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Byggteknik och design 180 hp

Byt
Matematik

• Matematik 1, linjär algebra
• Matematik 2, Envariabelsanalys
• Matematik 3, Statistik för byggnadsingenjörer

Fysik

• Byggteknik, värme- och fuktlära

Samhällsbyggnad

• Byggteknik 1
• Byggteknik, småhusprojektering
• Geoteknik
• Building Information Modeling
• Samhälls- och bostadsplanering

Byggtekniska tillämpningar

• Byggmekanik 1
• Byggmekanik 2 och lastanalys
• Fältmätningsteknik
• Konstruktionsteknik 1
• Konstruktionsteknik 2
• Strömningslära

Hållbar utveckling

• Miljö och arbetsvetenskap
• Byggprocessen och entreprenadjuridik
• Ekonomi, kalkylering och organisation

Valbar kurs eller inriktning

• Valbara kurser i årskurs 3
Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 10%
Fysik 4%
Samhällsbyggnad 22%
Byggtekniska tillämpningar 21%
Hållbar utveckling 10%
Valbar kurs eller inriktning 25%
Projekt/Examensarbete 8%

Jämför med en annan utbildning

Open program selection