Till innehåll på sidan

Kurser och masterprogram

Här kan du få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Civilingenjörsutbildningen i Industriell teknik och hållbarhet är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Årskurs 1

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

De två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av ett masterprogram som formar din specialistinriktning som ingenjör. Undervisningen sker på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen.Samtliga nedan listade masterprogram leder till en civilingenjörsexamen.

Valbara masterprogram

* Endast spår Optimeringslära och Systemteknik

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.

Webbinarium, Industriell teknik och hållbarhet

Se vårt webbinarium från Industriell teknik och hållbarhet. Webbinariet fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Ändringar kan ske i programmet.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-03-23