Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Öppen ingång, civilingenjör, 300 hp

Öppen ingång civilingenjör på KTH är perfekt för dig som vill läsa till civilingenjör men inte vet vilken inriktning som passar dig bäst. Utbildningen ger dig valmöjlighet och garanti att få läsa vid en av KTH:s civilingenjörsutbildningar. Under ett läsår studerar du grundläggande ingenjörsämnen och bekantar dig med civilingenjörsprogrammen, innan du till år två väljer din inriktning. En utbildning till civilingenjör ger dig kunskaper för att bli en kreativ problemlösare som kan leda arbete i utvecklingens framkant.

Studenter som studerar ihop någonstans på campus.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Utbildning

Året på Öppen ingång ger dig en bred ingång till KTH:s samtliga civilingenjörsutbildningar. Den får du genom att du dels läser kurser som är gemensamma för de flesta av civilingenjörsutbildningarna, som matematik, teknik och naturvetenskap. Du läser även några kurser som är speciellt framtagna för Öppen ingång, till exempel kursen i grundläggande kemi. Alla kurser du läser på Öppen ingång kan sedan räknas med i din civilingenjörsexamen från det program du fortsätter på. En start på Öppen ingång leder till en civilingenjörsexamen om 300 högskolepoäng, precis som om du hade börjat direkt på ett program.

Årskursbeskrivning år 1

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

Årskurs 2-5 läses på det program som väljs under våren i årskurs 1.

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Information och val av program till årskurs 2

Under läsåret vid Öppen ingång får du möjlighet att bekanta dig med KTH:s olika civilingenjörsutbildningar för att hitta ett program som passar dig. Inför valet får du även information och presentationer av de olika programmen, bland annat på Öppen ingångs egen valmässa. Dessutom har du goda möjligheter att skaffa dig mer information genom att prata med till exempel programansvariga, studievägledare, lärare och studenter på de olika programmen.

Under slutet av vårterminen söker du till de program du är intresserad av att läsa. Antalet platser på programmen är begränsat och urval görs utifrån dina studieresultat på Öppen ingång. Har du kommit in på Öppen ingång är du garanterad att få fortsätta läsa vid ett av KTH:s civilingenjörsutbildningar.

Lärare berättar: "En öppen ingång till KTH:s civilingenjörsutbildningar"

En kort presentation om Öppen ingång

Medverkande Ninni Carlsund, programansvarig och Filippa KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Jobb och framtid

Med en civilingenjörsexamen från KTH öppnar sig en hel värld av karriärmöjligheter, både i Sverige och internationellt. Civilingenjörer finns i alla delar av samhället och behövs för att skapa lösningar för en mer hållbar värld. Det kan till exempel handla om att utveckla hållbara energilösningar, klimatanpassad samhällsplanering eller nya tekniska lösningar. Vanliga yrkesroller är projektledare, utvecklare, forskare, konsult eller strateg inom olika områden. Oavsett vilket program du än väljer efter Öppen ingång är karriärmöjligheterna goda.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en unik chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Efter att du valt ett civilingenjörsprogram har du stora möjligheter att läsa delar av utbildningen utomlands vid ett av KTH:s partneruniversitet. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​​​​​​​​ Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Öppen ingång tillhör du Sektionen för Öppen Ingång. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Sektionen för Öppen Ingångs hemsida ​​​​​​​

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-15