Till innehåll på sidan

Kurser, Öppen ingång 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen Öppen ingång. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Öppen ingång

Medverkande Ninni Carlsund, programansvarig och Filippa KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Öppen ingång passar dig som har ett brett intresse för naturvetenskap och teknik, men som ännu inte bestämt vilken civilingenjörsutbildning du vill läsa. Du får en bred bas för fortsatta studier och du ökar möjligheten att göra rätt yrkesval inför framtiden. Har du kommit in på Öppen ingång är du garanterad att få fortsätta läsa vid ett av KTH:s civilingenjörsprogram. En start på Öppen ingång leder till en examen om 300 högskolepoäng, precis som om du hade börjat direkt på ett program. Under slutet av vårterminen i årskurs 1 söker du till de program du är intresserad av att läsa vidare på.

Årskurs 1

I årskurs ett på Öppen ingång läser du kurser som är gemensamma för civilingenjörsprogrammen. Alla program läser matematik, så Öppen ingång har mycket matematik, men du läser också fysik, mekanik, programmering, numeriska metoder och kemi.

Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap

Kursen Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap går under hela året på Öppen ingång. Den ger exempel på vad och hur en ingenjör arbetar. Kursen reflekterar över ingenjörens roll i samhället och du träffar civilingenjörer från KTH:s olika civilingenjörsprogram. Den tränar dig också i att planera, genomföra, dokumentera och presentera ditt arbete, både som student och i ditt framtida arbete som civilingenjör.

Matematik

Matematik är ett viktigt redskap för att kunna modellera och analysera problem. Den tränar också förmågan till abstrakt tänkande och att snabbt kunna se vad som är relevant för en problemställning. Du lär dig också hur du ska tolka och presentera dina resultat. Kurserna Envariabelanalys och Flervariabelanalys tar upp begreppen derivata och integral, som används i en mängd ingenjörstillämpningar, till exempel optionsanalys eller pace-maker-design. Kursen i Algebra och geometri tar upp matriser, beroenden, egenvärden, linjäritet och transformationer, nödvändiga tekniker för till exempel snabb datorgrafik.

Tekniska beräkningar

Datorer och programmering är naturliga verktyg i en ingenjörsarbete. Kursen Programmeringsteknik ger träning i att lösa tekniska problem, färdighet i att skriva välstrukturerade program och kännedom om datatekniska begrepp. Kursen Numeriska metoder behandlar bland annat metoder för att lösa ekvationer och integraler, anpassa kurvor och parametrar till givna mätdata och skatta lösningar till system av differentialekvationer.

Fysik, Kemi och Mekanik

Dessa ämnen tas upp på lite olika sätt i civilingenjörsprogrammen. Därför läser Öppen ingång egenutvecklade kurser som ger kärnan i motsvarande kurser på de olika programmen. I kurserna Elektromagnetism och vågrörelselära och Kemiska principer för hållbar utveckling befäster och fördjupar du dina grundkunskaper i fysik och kemi. De belyser också hur viktiga problem som rör miljön kan angripas med hjälp av metoder och teorier från fysiken, kemin och matematiken. Kursen i Mekanik tar upp de grundläggande lagarna inom klassisk mekanik och tillämpar dem på konkreta mekaniska problem.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2-5 

Läses på det program som väljs under våren i årskurs 1.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05