Kurser och masterprogram

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Bioteknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Årskurs 1

Under ditt första år lägger du en grund i bioteknik och kemi. Du får en orientering i bioteknikens grunder och läser kurser i kemi för att förstå kemiska processer. Du tränas också till att bli en professionell medarbetare eller ledare på en framtida arbetsplats och uppvisa goda färdigheter inom programmets ämnesområde.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under årskurs 2 fortsätter du att fördjupa dig kurser inom bioteknik. Du läser också matematikkurser för att kunna få de verktyg som behövs för att lösa tekniska problem. Du forsätter med att förstå kemin i naturliga system och vad som händer i kemiska processer, hur de påverkas av störningar och yttre faktorer.

Årskurs 2 består av obligatoriska kurser och en villkorligt valfri kurs. 

Under årskurs 2 läses 2 av sex valfria kurser:

 • Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2
 • Flervariabel analys
 • Kemitekniska system
 • Programmering i Python
 • Ekonomi
 • Språk 

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Under årskurs 3 läser du kurser som bygger på de två första årens studier. Det projekt som startades i årskurs 2 slutförs under höstterminen. Under vårterminen utförs ett kandidatexamensarbete.

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser, en villkorligt valfri kurs och avslutas med ett examensarbete på grundnivå. 

Under årskurs 3 läses 2 av sex valfria kurser:

 • Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2
 • Flervariabel analys
 • Kemitekniska system
 • Programmering i Python
 • Ekonomi
 • Språk 

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

Utbildningen avslutas under årskurs 4 och 5 med specialisering inom ett masterprogram. Bredden på Bioteknikprogrammet gör att du kan välja masterprogram inom flera ämnesområden. Årskurs 5 avslutas med ett Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30 hp.

Valbara masterprogram

* För att erhålla civilingenjörsexamen inom Bioteknik ska man välja 2 av följande kurser; BB2460 Biokatalys, 7.5 hp, BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp, BB2425 Glykobioteknik, 7,5 hp

** För att erhålla civilingenjörsexamen inom Bioteknik ska man läsa följande kurser BB2460 Biokatalys, 7.5 hp och BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp

Läs mer

Utbildningsplan för 2020 som består av utbildningsmål och innehåll (.pdf)

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs fyra

Ändringar kan ske i programmet 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-02-05