Till innehåll på sidan

Kurser och masterprogram, Bioteknik 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Bioteknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Bioteknik

Medverkande lektor och programansvarig Cristina Al-Khalili Szigyarto, KTH-alumn Jakob och student Lais. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen i Bioteknik är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Årskurs 1

Under ditt första år lägger du en grund i bioteknik och kemi. Du lär dig hur olika typer av celler och cellulära processer fungerar och får en orientering i bioteknikens grunder. Kurserna i kemi ger dig kunskaper för att förstå kemiska processer. Du tränas också i muntlig och skriftlig framställan, samt lär dig om hållbarhet, för att utveckla din yrkeskompetens.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under årskurs 2 kommer du lära dig tekniker för att rena fram och analysera olika biologiska molekyler från celler. Du läser också matematikkurser, fysik och programmering för att kunna få de verktyg som behövs för att lösa tekniska problem. Du fortsätter med att förstå kemin i naturliga system och hur de påverkas av störningar och yttre faktorer. I samarbete med näringslivet utför du ett biotekniskt projekt med inriktning mot hållbarhet. Du tränas också till att bli en professionell medarbetare eller ledare på en framtida arbetsplats.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Under årskurs 3 läser du kurser som bygger på de två första årens studier. Du lär dig mer om odling av celler för framställan av produkter, samt att tillämpa beräkningar, modeller och statistik för biologiska system eller processer. Under vårterminen gör du val inför kommande masterstudier och du har möjlighet att bredda din kompetens med språk eller ekonomi. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

Under årskurs 3 läses 2 villkorligt valfria kurser:

  1. Genetik eller Molekylära system (beroende på vald masterinriktning)
  2. Språk eller Ekonomi eller Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 eller Flervariabel analys (välj ett av dessa ämnen för att bredda din kompetens)

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

Utbildningen avslutas under årskurs 4 och 5 med specialisering inom ett masterprogram. Bredden på Bioteknikprogrammet gör att du kan välja masterprogram inom flera ämnesområden. Årskurs 5 avslutas med ett examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30 hp.

Valbara masterprogram

* För att erhålla civilingenjörsexamen ska man välja två av följande kurser; BB2460 Biokatalys 7,5 hp, BB2425 Glykobioteknik 7,5 hp

** För att erhålla civilingenjörsexamen ska man läsa följande kurser; BB2460 Biokatalys 7,5 hp och BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05