Till innehåll på sidan

Utlandsstudier

KTH erbjuder många och stora möjligheter till utlandsstudier – en unik chans att spetsa sitt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Det är därför inte konstigt att en tredjedel av studenter med examen från KTH har spenderat en del av sin studietid utomlands. Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik har, i förhållande till sin storlek, relativt många platser i USA där studenterna kan läsa sina kurser utomlands på engelska. Programmet har också ett brett utbud av utbytesplatser i Europa på specialinriktade välrenommerade universitet med starka bioteknikavdelningar.

Utbytesstudier

Utbytesstudier innebär att du byter ut en eller två terminer på KTH mot studier vid ett av KTH:s över 200 utbytesuniversitet runt om i världen. Vid utbytesuniversitetet kan du läsa på engelska eller det lokala språket. Förberedande språkkurser ges på KTH och studenter på alla program har möjlighet att välja KTH:s språkkurser inom ramen för sina valfria poäng. De mest populära destinationerna bland studenter på programmet i Bioteknik är Portugal, Belgien, Österrike, Sydkorea, USA och Schweiz Vanligtvis genomför studenterna på programmet utbytesstudier under våren i år 4.

Som student på civilingenjörsprogrammet i Bioteknik kan du genomföra utbytesstudier vid alla utbytesuniversitet som är tillgängliga för studenter vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. Utbudet uppdateras årligen och kan därför komma att förändras till dess att du ska söka.

Utbytesuniversitet för civilingenjörsprogrammet i Bioteknik

Examen från två universitet

Dubbeldiplom är en unik möjlighet för civilingenjörsstudent på KTH att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få två examina. Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik har dubbeldiplomutbyte med en rad framstående tekniska universitet i Frankrike, Italien och Japan. Det innebär att du efter avslutade studier kan få två civilingenjörsexamina, en från KTH och en från till exempel Tohoku University.

Läs om dubbel civilingenjörsexamen

Examensarbete och projekt utomlands

Många studenter vid KTH gör sina examensarbeten eller andra projekt utomlands. Det kan vara allt från en uppsats på ett europeiskt företag till en fältstudie i ett utvecklingsland. Studenter på civilingenjörsprogrammet i Bioteknik hittar ofta projekt utomlands.

Andra möjligheter

Det finns många andra möjligheter att upptäcka världen genom KTH. Bland annat kan du åka på praktik eller läsa sommarkurser gratis eller med stor rabatt hos våra partners Det finns ett intensivt utbytesprogram i entreprenörskap med National University of Singapore som studenter från programmet brukar välja varje år. 

Observera att utbudet av utlandsmöjligheter förändras från år till år och att universitet både tillkommer och försvinner.

Läs mer

Bioteknik 300 hp

Utlandsstudier på Studentwebben

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2022-12-02