Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar

Jämför fler utbildningarJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Civilingenjör och lärare 300 hp

Byt
Matematik

• Analys i en variabel
• Differentialekvationer och transformmetoder
• Diskret Matematik
• Flervariabelanalys
• Fysikens mat. met.
• Linjär algebra
• Matematik fördjupning
• Matematikens historia
• Matematikdidaktik
• Numeriska metoder
• Perspektiv på matematik
• Sannolikhetsteori och statistik
• Vektoranalys

Detta är ett urval kurser som kan komma att förändras beroende på vilken inriktning du väljer. För detaljerad information se kurslista under programbeskrivning.

Programmering

• Programmeringsteknik
• Numeriska metoder

Lärande

• Lärande och hållbar utveckling
• Lärande som professionellt uppdrag
• Läraren, ledaren och skolan
• Läroplansteori och ämnesdidaktik
• Specialpedagogik
• Undervisning och bedömning för lärande i Ma, Te och Nv
• Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
• Verksamhetsanalys och yrkesroller

Praktik

• Matematikdidaktik
• Vetenskap, teknik och lärande
• VFU 3 med ämnesdidaktik

Breddande färdigheter

• Ingenjörsvetenskap
• Kemi, fysik, energi och miljö
• Lärande och hållbar utveckling
• Projektstyrning och verksamhetsutveckling

Valbar kurs eller inriktning

Civilingenjör och lärare 300 hp erbjuder fyra inriktningar som listas under diagrammet. I lärarexamen ingår två undervisningsämnen, matematik och ett annat undervisningsämne som beror av inriktningen. Inriktningsvalet innehåller obligatoriska kurser inom det andra undervisningsämnet och villkorligt valbara kurser inom matematik eller det andra undervisningsämnet. För detaljerad information se kurslista för respektive inriktning under programbeskrivning.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete
• Projektstyrning och verksamhetsutveckling
• Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Examen
Civilingenjör, ämneslärare
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-5

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 26%
Programmering 4%
Lärande 16%
Praktik 10%
Breddande färdigheter 11%
Valbar kurs eller inriktning 21%
Projekt/Examensarbete 12%

Inriktningar

Under andra året på Civilingenjör och lärare 300 hp väljer du en av följande inriktningar:
• Matematik och Fysik
• Matematik och Kemi
• Matematik och Teknik med specialisering mot Energi och Miljö
• Matematik och Teknik med specialisering mot Datateknik

Jämför med en annan utbildning

Open program selection