Jämför utbildningsprogramJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig sedan vidare till programbeskrivningen för att få fördjupad information om bland annat utbildningens kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Civilingenjör och lärare 300 hp

  • ExamenCivilingenjör, ämneslärare
  • Längd5 år heltid, 300 högskolepoäng
  • CampusKTH Campus

Årskurs 1-5

Ämnesöversikt och kurser
26%4%16%10%11%21%12%
Matematik26%
Programmering4%
Lärande16%
Praktik10%
Breddande färdigheter11%
Valbar kurs eller inriktning21%
Projekt/Examensarbete12%
Inriktningar
Under andra året på Civilingenjör och lärare 300 hp väljer du en av följande inriktningar: • Matematik och Fysik • Matematik och Kemi • Matematik och Teknik med specialisering mot Energi och Miljö • Matematik och Teknik med specialisering mot Informations- och kommunikationsteknik
Byt

Jämför med ett annat program