Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Civilingenjör och lärare, 300 hp

Civilingenjör och lärare på KTH är en unik utbildning som leder till både en civilingenjörsexamen och en ämneslärarexamen. Samhället behöver kommunikativa civilingenjörer och tekniskt kunniga lärare. Med denna utbildning blir du både och. Efter utbildningen är du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden, både inom näringslivet och skolvärlden.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 26%
Programmering 4%
Lärande 16%
Praktik 10%
Breddande färdigheter 11%
Valbar kurs eller inriktning 21%
Projekt/Examensarbete 12%
Jämför med annat program

Jämför med annat program

Möjligheter med teknik och lärande

I alla delar av landet är behovet av gymnasielärare i fysik, kemi och teknik stort. Som lärare med djupt tekniskt kunnande har du möjlighet till att inspirera ungdomar att vilja lära sig om teknik – och ge dem möjligheter att i framtiden påverka teknik- och samhällsutvecklingen. Samtidigt behövs civilingenjörer i alla delar av samhället för att skapa lösningar för en mer hållbar värld. Tekniken blir en allt större del av våra liv, vilket innebär att teknisk kompetens är avgörande för att lösa globala hållbarhetsutmaningar. Det kan till exempel handla om att utveckla hållbara energilösningar, klimatanpassad samhällsplanering eller ny digital teknik.

Utbildning

Utbildningen kombinerar pedagogik, kommunikation och lärande med civilingenjörens förmåga att hämta in kunskap och lösa problem. Du får färdigheter i att planera, genomföra och utveckla utbildning inom skola, företag och organisationer. Genom verksamhetsförlagd utbildning får du prova att jobba med pedagogisk verksamhet på gymnasieskola, museum eller science center.

I årskurs två väljer du en av de fyra inriktningarna:

  • Matematik och fysik
  • Matematik och kemi
  • Matematik och teknik med specialisering mot energi och miljö
  • Matematik och teknik med specialisering mot datateknik 

Din lärarexamen utfärdas i matematik och i ett av ämnena fysik, kemi eller teknik, beroende på vilken inriktning du väljer.

Årskursbeskrivning och inriktningar år 1-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Efterfrågan ökar både vad gäller tekniskt kunniga lärare och pedagogiska ingenjörer som kan kommunicera teknik och naturvetenskap. Väljer du den här utbildningen får du en oslagbar kombination av kompetens som öppnar dörrar till många karriärmöjligheter inom exempelvis gymnasieskolan, konsulterande ingenjörsverksamhet, utbildningsavdelningar, forskning eller pedagogisk utveckling.

Efter examen kan du jobba som gymnasie- eller högstadielärare, på science centers eller museer. Du kan också jobba som ingenjör med bland annat utveckling eller utbildning på olika företag. Vanliga roller är mjukvarukonstruktör, konsult och pedagogisk utvecklare. Du har också goda möjligheter att fortsätta en akademisk bana som doktorand eller forskningsingenjör.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Teknik och lärande för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling. Störst fokus ligger på målen God utbildning för alla, Hållbar energi för alla samt Minskad ojämlikhet. Du lär dig om både de sociala och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling – om hur vi kan bygga samhällen där människor mår bra och kan fungera tillsammans med miljön under lång tid. Som lärare får du en avgörande roll för vilken undervisning om hållbar utveckling framtidens elever kommer att möta i skolan. Som ingenjör med pedagogisk kompetens har du möjlighet att utveckla teknik och förändra människors beteende för ett mer hållbart samhälle.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen är varierad eftersom utbildningen blandar kurser från flera olika ämnesområden och vetenskapstraditioner. Extra variation ges med tanke på att du som blivande lärare ska få egen erfarenhet av olika undervisningsformer.

Könsbalansen på utbildningen är jämn med ungefär lika många kvinnliga som manliga studenter. Sammanhållningen på utbildningen är god och studentkårssektionen är mycket aktiv. Den gemensamma sektionslokalen utnyttjas ofta av studenter som sitter och pluggar tillsammans.

Lärare berättar: "Bli teknikambassadör med många dörrar öppna"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Civilingenjör och lärare tillhör du Sektionen för Civilingenjör och Lärare. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Sektionen för Civilingenjör och Lärares hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Utbildningen ger dig möjlighet till utbytesstudier på framstående universitet i länder som USA, Sydkorea, Australien, Chile eller Nederländerna. På Civilingenjör och lärare kan utbytesstudier genomföras under höstterminen år tre. Du har även möjlighet att ordna så att du gör din verksamhetsförlagda utbildning på en skola eller annan institution utomlands. Det är dock viktigt att skolan följer svensk läroplan.

Utlandsstudier under programstudierna

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-06