Civilingenjör och lärare 300 hp

Civilingenjör och lärare är ett unikt program som leder fram till både en civilingenjörsexamen och en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet. Efter utbildningen är du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden, inom såväl näringslivet som skolvärlden.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan öppnar
15 april 2020: Anmälan stänger
9 juli 2020: Antagningsbesked 1
24 juli 2020: Sista svarsdag
30 juli 2020: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2020: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2020: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik26%
Programmering4%
Lärande16%
Praktik10%
Breddande färdigheter11%
Valbar kurs eller inriktning21%
Projekt/Examensarbete12%
Jämför med annat program

Civilingenjör och lärare 300 hp

Programmet integrerar matematik, teknik och naturvetenskap med pedagogik och didaktik. Matematiken börjar med speciellt framtagna kurser där du får möjlighet att fördjupa din förståelse och träna matematiskt-logiskt tänkande. Sedan följer samma matematikkurser som läses av andra civilingenjörsprogram. Du tränas även i kommunikation, verksamhetsutveckling och arbete i projektform. Löpande examination gör att du snabbt får feedback på ditt arbete. Under det första året får du en bred grund och läser sedan kurser ur KTH:s ordinarie utbud. Du läser även kurser som KTH utvecklat tillsammans med Stockholms universitet speciellt för detta program. Under hela utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på gymnasieskolor och i andra utbildningsmiljöer.

Inriktningar

Under åk 2–5 läser du en av följande inriktningar:

  • Matematik och Fysik
  • Matematik och Kemi
  • Matematik och Teknik, med specialisering mot Informations- och kommunikationsteknik
  • Matematik och Teknik, med specialisering mot Energi och miljö

Kurser

Jobb och karriär

Efterfrågan ökar på ingenjörer som kan kommunicera teknik och naturvetenskap, och som har kunskap om lärande. Väljer du den här utbildningen finns därför många karriärmöjligheter. Med både en civilingenjörsexamen och en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet, kan du exempelvis jobba som lärare i gymnasieskolan, inom konsulterande ingenjörsverksamhet, på utbildningsavdelningar, inom internationell teknikindustri, som forskarstuderande eller som pedagogisk utvecklare. Din lärarexamen utfärdas i matematik och beroende av ditt inriktningsval, även i ett av ämnena fysik, kemi eller teknik.

Vad händer efter utbildningen?

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

"Det bästa med min utbildning är att jag slipper välja ett av mina drömyrken, jag blir ju både och."

Ann-Catrin, KTH-student

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.