Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser och inriktningar, Civilingenjör och lärare 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på Civilingenjör och lärare. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Civilingenjör och lärare

Civilingenjör och lärare på KTH är en unik utbildning som leder till en dubbelexamen, ingenjörsexamen och en gymnasielärarexamen. Filmen fokuserar på att besvara på frågor om utbildningen.

Årskurs 1

Första året är gemensamt för alla på programmet. Under hösten läser du kurser som ger en bra bild över båda yrkesrollerna, civilingenjör och gymnasielärare. Du fördjupar och breddar även dina matematikkunskaper. I verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du också pröva på att planera och genomföra undervisning. Under våren läser du kurser som ger dig en introduktion och förberedelse för valet av inriktning/ämnen till årskurs 2.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

I årskurs 2 fortsätter du studera matematik och andra ämnen. Programmet är uppdelat i fyra olika inriktningar och du väljer en av dem:

  • Matematik och fysik
  • Matematik och kemi
  • Matematik och teknik, med specialisering mot energi och miljö
  • Matematik och teknik, med specialisering mot datateknik

Din ämneslärarexamen omfattar matematik och ett av ämnena fysik, kemi eller teknik, beroende på vilken inriktning du väljer.

Många av kurserna i årskurs 2 och 3 läses tillsammans med ett motsvarande civilingenjörsprogram på KTH.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Även det tredje året läser du i stor utsträckning tillsammans med ett motsvarande civilingenjörsprogram på KTH. Du fortsätter fördjupa dig inom dina ämnen, och får lära dig om lärande i informella lärmiljöer.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4

I årskurs 4 läses de flesta kurser gemensamt. Vissa kurser är specifika för den inriktning du har valt, men det finns också utrymme för valbara kurser inom dina ämnen.

Kurslista årskurs 4 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 5

I årskurs 5 läses de flesta kurser gemensamt. Vissa kurser är specifika för den inriktning du har valt, men det finns också utrymme för valbara kurser inom dina ämnen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som leder fram till både en civilingenjörsexamen och en ämneslärarexamen.

Kurslista årskurs 5 (Kurs- och programkatalog)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05