Kurser, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på kandidatutbildningen i Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Kurser och årskursindelning

Årskurs 1

Programmet börjar med en valfri kurs under mottagningsperioden, Introduktion till matematik 1,5 hp, som innehåller studiebesök, datorintroduktion och en repetition av den matematik som studenterna läst på gymnasiet. Under hösten läser studenterna ett par grundläggande kurser inom ämnesområdet, kompletterat med kurser som ger viktiga baskunskaper, såsom matematik. Vårterminens kurser innehåller bland annat juridik och statistik, kunskaper som byggs på i senare årskurser.

Kurslista årskurs 1

Årskurs 2

Höstens kurser i årskurs två innehåller flera moment som behandlar fastighetssektorn. Kursen Investeringsanalys 7.5 hp består bland annat av grundläggande investeringsbedömningar och värderingar, relaterade till fastigheter. Under höst- och vårterminen kommer studenterna att läsa fördjupade kurser i juridik, såsom Speciell fastighetsrätt 7.5 hp. Kursen Fastighetsvärdering 7.5 hp ger studenterna verktyg som behövs för att kunna arbeta som fastighetsförmedlare, men som även är viktig för en karriär som fastighetsutvecklare. Under våren i årskurs två kan studenterna välja mellan att läsa en kurs i fastighetsinformationsteknik eller en kurs i finansiell rapportering och analys.

Kurslista årskurs 2

Årskurs 3

Höstens kurser på programmet är de sista som är obligatoriska för studenterna. Kurserna i fastighetsfinansiering och hyres-, bostads-, och arrenderätt är därför mycket centrala. Under senare delen av hösten och våren har studenterna möjlighet att välja fördjupning inom något av områdena fastighetsutveckling och fastighetsförmedling.

För de studenter som är intresserade av en fördjupning inom fastighetsutveckling rekommenderar vi att man läser kurserna Fastighets- och stadsutveckling 7.5 hp, Markexploatering 7.0 hp samt Markåtkomst och ersättningsrätt 7.5 hp. Fördjupningen avslutas med ett examensarbete inom fastighetsutveckling.

Fördjupningen inom fastighetsförmedling består av obligatoriska kurserna Finansiell rapportering och analys 7.5 hp, Fastighetsförmedling i juridiken 7.5 hp, Fastighetsförmedling i praktiken 7.5 hp och Individ- och bostadsbeskattning 7.5 hp. Efter kurserna skriver studenterna ett examensarbete inom fastighetsförmedling, Examensarbete inom fastighetsförmedling, grundnivå 15.0 hp 

Kurslista årskurs 3

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-01-29