Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, kandidatutbildning, 180 hp

Kandidatutbildningen inom Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling på KTH är skräddarsydd för dig som vill jobba som mäklare eller utvecklare av fastigheter. Den stimulerar ditt samhällsintresse och lär dig att förverkliga idéer kopplat till fysiska platser. Oavsett val av inriktning får du goda karriärmöjligheter inom den spännande fastighetsbranschen. Efter examen har du möjlighet att registreras som fastighetsmäklare.

Fastigheter och byggnadsställningar. Stadsbild över Stockholm, Sverige .

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik 12%
Fastighetsekonomi 24%
Fastighetsjuridik 26%
Samhällsbyggnad 13%
Valbar kurs eller inriktning 17%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med utveckling och förmedling av fastigheter

Hur bor vi i framtiden och hur ser det ut där vi arbetar? Hur påverkas fastighetsbranschen av en växande befolkning, ny teknik för digitalisering och ökade krav på hållbarhet? Fastighetssektorn har många spännande utmaningar i att utveckla framtidens hållbara boenden och kontor. Fastighetsutveckling handlar om att identifiera och förverkliga potentialen i olika fastighetsobjekt eller områden. Fastighetsförmedling handlar om att hitta köpare samt att bistå i transaktioner för hela fastigheter, bostadsrätter, kontor och mark. Med en alltjämt ökad efterfrågan på bostäder är kunskap inom området viktig för att kunna tillgodose både människors, företags och samhällets behov.

Utbildning

Utbildningen ger dig specialkompetens inom fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Du får även kunskaper i byggnadsteknik, management och geovetenskap. Du lär dig om hur detaljplaner, ägande, rättigheter och politiska beslut hänger ihop på fastighets- och samhällsbyggnadsområdet. Under det andra året väljer du en inriktning mot antingen Fastighetsutveckling eller Fastighetsförmedling.

Fastighetsförmedlingsspåret utvecklas i kontinuerligt samråd med Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) som är den statliga myndighet som ansvarar för registrering och tillsyn av fastighetsmäklare. I FMI:s uppdrag ingår också att informera mäklare och konsumenter om god fastighetsmäklarsed. Genom olika kurser i juridik och etik lägger programmet grund för certifieringen.

Årskursbeskrivning år 1-3

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad. Du kan börja jobba direkt efter examen eller välja att fortsätta studera på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.

Jobb och framtid

Utbildningen öppnar för att du snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden och ger dig en bra start i arbetslivet. Fastighetsutveckling och fastighetsförmedling är kreativa områden där samarbete mellan människor är en stor del av vardagen. Efter examen har du djupa kunskaper om fastighetssektorns roll i byggandet av ett hållbart samhälle, vilket gör att du kan du jobba i olika roller hos byggbolag, fastighetsbolag, kommuner, såväl som hos fastighetsförmedlare och olika konsultföretag. 

För dig som väljer inriktningen mot fastighetsutveckling väntar spännande utmaningar i att möta både människors, företags och samhällets behov för att bygga hållbara städer. För dig som väljer inriktningen fastighetsförmedling väntar en marknad i förändring där mäklaryrket är mer mångfacetterat än tidigare. Att kunna identifiera och förverkliga kunders bostadsdrömmar är en viktig kompetens, tillsammans med relationsbyggande.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

En kort presentation om Fastighet & finans och Fastighetsutv. med fastighetsförmedling

Medverkande Henry Muyingo, programansvarig och Kiana Madani, KTH-student. Filmen besvarar frågor om utbildningen.

Utveckling och förmedling av fastigheter för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen. Du lär dig om fastighetssektorns roll i att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människor kan leva i samklang med naturen. Du läser bland annat kurser i samhällsbyggnadsprocessen och samhällsbyggnadsekonomi, vilka är områden med stor påverkan på integration, jämlikhet och social hållbarhet.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

​​​​​​​ KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen består av en blandad uppsättning kurser i ett varierat upplägg. Fokus ligger på att du ska vara redo att jobba efter dina tre år på programmet och du läser därför dina kurser i nära samarbete med framtida arbetsgivare. Du får en god kontakt med näringslivet i samband med lunchföreläsningar, event och företagsbesök. Utbildningen bjuder ofta in branschfolk när du ska lägga fram ditt kandidatarbete.

Sammanhållningen på programmet är god och det finns stora möjligheter att delta i studentlivet i någon av de många föreningarna vid KTH. För dig med fastighetsintresse finns exempelvis KTH Real Estate Club.

Lärare berättar: "En flygande start i fastighetsbranschen"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling tillhör du Samhällsbyggnadssektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Samhällsbyggnadssektionens hemsida ​​​​​​​

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. De mest populära destinationerna bland studenter på programmet i är Australien, Portugal och Singapore. Vanligtvis genomförs utbytesstudier under höstterminen på det tredje året. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland. Kontakta din studievägledare eller programansvarig så tidigt som möjligt för att planera dina studier och valmöjligheter.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-04-16