Till innehåll på sidan

En flygande start i fastighetsbranschen

Här blir du redo för att börja arbeta med fastigheter och samhällsbyggnad efter bara tre år. Jobbet finns hos ett fastighetsbolag, byggföretag, konsultföretag eller en kommun. Eller i ditt eget företag.

Henry Muyingo är programansvarig.

Intervju med programansvarig lärare

Henry Muyingo är programansvarig för Fastighetsutveckling och fastighetsförmedling. Här ger han svar på några frågor du kanske har.

Vem tycker du ska ta en examen i det här programmet?

– Jag tror att du ska vara samhällsintresserad. Du kommer tycka om att lära dig att förverkliga en idé för en plats, alltså att utveckla fastigheter och hela områden med fastigheter. Med det här programmet kommer du snabbare ut i arbetslivet jämfört med om du väljer till exempel Samhällsbyggnad som är ett femårigt program.

– Du har också möjlighet att certifiera dig som fastighetsförmedlare.

Kan du ge exempel på typ av jobb man kan få?

– Du kan till exempel arbeta på ett konsultföretag eller i en kommun. En titel kan vara ”projektansvarig”. Det handlar om att leda grupper som tittar på ett utvecklingsprojekt från idé till planläggningen. Det ingår detaljplanering och en hel del juridik.

Vilka uppgifter kan man ta sig an?

– Fastighetsutvecklare kommer på idéer för att omvandla till exempel bostäder till hotell eller en industrilokal till bostäder. Eller idéer och planer för helt nya områden.

– Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är exempel på både nyutveckling och utveckling av gamla industribyggnader.

Är det några som blir egenföretagare?

– Ja, det är det. I det här programmet kan den som vill certifiera sig som fastighetsförmedlare. Det kan ge en bra akademisk grund för att sedan starta eget företag i den branschen.

Det är lite svårt att förstå begreppet ”fastighetsutveckling”, kan du ge exempel?

– Ok, ta Stockholm Waterfront till exempel. Det är en stor kontors- och konferensfastighet i centrala Stockholm. När en sådan fastighet ska säljas måste många saker kontrolleras. Det är stadens detaljplan, hyreskontakt, kommersiella utvecklingsmöjligheter och mycket mer. Det är också mycket juridik. Här lär du dig att vara med och arbeta med den typen av projekt.

Fastighetsbranschen kan ibland ha rykte om sig att vara oetisk. Tar ni upp diskussioner om affärsetik i utbildningen?

– Det där en gammal stämpel som är svår att få bort. Jag tror att just utbildning är ett sätt att göra det, så vi jobbar mycket med etik. Många studenter tycker att det är intressant att lära sig hur man bygger en organisation med stark etisk grund, där individer förhindras att jobba oetiskt.

Hur samarbetar ni med branschen?

– Tanken är att du ska vara färdig att börja jobba efter tre år. Därför arbetar vi nära framtida arbetsgivare för att kurserna ska vara relevanta. Vi bjuder till exempel in branschfolk när du ska lägga fram ditt kandidatarbete. Då får vi direkt återkoppling och kan säkra att projekten är viktiga för branschen.

Vad tycker studenterna är roligast?

– Det brukar bli riktigt intressant för de flesta när de förstår hur det hela hänger ihop. Ägande, juridik och rättigheter, byggteknik, finansiering, detaljplan och konsekvenser av politiska beslut. Det är komplext, intressant och påverkar många människors liv.

Läs mer

Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp

Fastighet och finans 180 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-12