Till innehåll på sidan

Kurser, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på kandidatutbildningen i Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Fastighet & finans och Fastighetsutv. med fastighetsförmedling

Medverkande Henry Muyingo, programansvarig och Kiana Madani, KTH-student. Filmen besvarar frågor om utbildningen.

Kandidatutbildningen i Fastighetsutveckling och fastighetsförmedling är 3 år lång och avslutas med ett examensarbete.

Årskurs 1

Programmet börjar med en valfri kurs under mottagningsperioden, Introduktion till matematik 1,5 hp, en repetition av den matematik som studenterna läst på gymnasiet. Mottagningen innehåller också studiebesök, datorintroduktion samt introduktion till KTH och studentsektionen. Under hösten läser du grundläggande kurser inom ämnesområdet, kompletterat med kurser som ger viktiga baskunskaper, såsom matematik för ekonomer. Vårterminens kurser innehåller bland annat juridik, tillämpad matematik och statistik för ekonomer, kunskaper som byggs på i senare årskurser.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Höstens kurser i årskurs två innehåller flera moment som behandlar fastighetssektorn. Kursen Investeringsanalys består bland annat av grundläggande investeringsbedömningar relaterade till fastigheter. Under höst- och vårterminen kommer du att läsa fördjupade kurser i juridik, såsom Speciell fastighetsrätt och Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling. Kursen Fastighetsvärdering ger dig verktyg som behövs för att kunna arbeta som fastighetsförmedlare, men som även är viktig för en karriär som fastighetsutvecklare. Under våren i årskurs två kan du välja mellan att läsa en kurs i Fastighetsinformationsteknik eller en kurs i Finansiell rapportering och analys.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Höstens kurser på programmet är de sista som är obligatoriska för studenterna. Kursen Hyres-, bostads-, och arrenderätt är central tillsammans kunskaper inom marknadsföring och ledarskap . Under senare delen av hösten och våren har du möjlighet att välja fördjupning inom något av områdena fastighetsutveckling eller fastighetsförmedling.

För de studenter som är intresserade av en fördjupning inom fastighetsutveckling rekommenderar vi att man läser kurserna Fastighets- och stadsutveckling, Markexploatering samt Markåtkomst och ersättningsrätt. Fördjupningen avslutas med ett examensarbete inom fastighetsutveckling.

Fördjupningen inom fastighetsförmedling består av de obligatoriska kurserna Individ- och bostadsbeskattning, Fastighetsförmedling i juridiken, Fastighetsförmedling i praktiken, Examensarbete inom fastighetsförmedling, grundnivå samt Finansiell rapportering och analys (åk2) tillsammans med programmets gemensamma obligatoriska kurser.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-12