Jämför utbildningsprogramJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig sedan vidare till programbeskrivningen för att få fördjupad information om bland annat utbildningens kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp

  • ExamenKandidat
  • Längd3 år heltid, 180 högskolepoäng
  • CampusKTH Campus

Årskurs 1-3 Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser
12%24%26%13%17%8%
Matematik12%
Fastighetsekonomi24%
Fastighetsjuridik26%
Samhällsbyggnad13%
Valbar kurs eller inriktning17%
Projekt/Examensarbete8%
    Byt

    Jämför med ett annat program