Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämför utbildningar

Jämför fler utbildningarJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp

Byt
Matematik

• Grundläggande statistik för ekonomer
• Matematik för ekonomer
• Tillämpad matematik och statistik för ekonomer

Fastighetsekonomi

• Investeringsanalys
• Fastighetsfinansiering och investering
• Fastighetsutvecklingens och fastighetsförmedlingens grunder
• Fastighetsvärdering
• Relationsmarknadsföring och marknadsanalys
• Management och etik

Fastighetsjuridik

• Allmän fastighetsrätt för fastighetsutvecklare och fastighetsförmedlare
• Hyres-, bostads- och arrenderätt
• Juridisk översiktskurs
• Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling
• Speciell fastighetsrätt

Samhällsbyggnad

• Geovetenskap och markanvändning i praktiken
• Husbyggnadsteknik
• Samhällsbyggnadsekonomi

Valbar kurs eller inriktning

• Årskurs 2 valfria kurser
• Årskurs 3 valfria kurser
Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Teknologie kandidat
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 12%
Fastighetsekonomi 24%
Fastighetsjuridik 26%
Samhällsbyggnad 13%
Valbar kurs eller inriktning 17%
Projekt/Examensarbete 8%

Jämför med en annan utbildning

Open program selection