Jämför utbildningsprogramJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig sedan vidare till programbeskrivningen för att få fördjupad information om bland annat utbildningens kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Design och produktframtagning 300 hp

  • ExamenCivilingenjör, kandidat, master
  • Längd5 år heltid, 300 högskolepoäng
  • CampusKTH Campus

Årskurs 1-3 Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser
20%8%28%3%21%12%8%
Matematik20%
Fysik8%
Maskinteknik28%
Industriell ekonomi3%
Design- och produktframtagning21%
Valbar kurs eller inriktning12%
Projekt/Examensarbete8%
    Byt

    Jämför med ett annat program