Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämför utbildningar

Jämför fler utbildningarJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Design och produktframtagning 300 hp

Byt
Matematik

• Algebra och geometri
• Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer
• Envariabelanalys
• Flervariabelanalys
• Numeriska beräkningar

Fysik

• Mekanik I
• Mekanik II

Maskinteknik

• Elektroteknik
• Design och produktframtagning, komponenter
• Hållfasthetslära, grundkurs
• Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
• Material i design och produktframtagning
• Tillverkningsteknik
• Tillämpad termodynamik

Industriell ekonomi

• Industriell ekonomi, grundkurs

Design- och produktframtagning

• Design- och produktframtagning
• Design- och produktframtagning, metodik
• Introduktion till design- och produktframtagning
• Material i design- och produktframtagning
• Modellering och simulering i design- och produktframtagning

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 20%
Fysik 8%
Maskinteknik 28%
Industriell ekonomi 3%
Design- och produktframtagning 21%
Valbar kurs eller inriktning 12%
Projekt/Examensarbete 8%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(Flyg- och rymdteknik)
(Fordonsteknik)
(Hållbar energiteknik)
(Industriell ekonomi)
(Industriell produktutveckling)
(Integrerad produktdesign)
(Marina system)
(Teknisk mekanik)

Jämför med en annan utbildning

Open program selection