Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämför utbildningar

Jämför fler utbildningarJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Datateknik, Flemingsberg 180 hp

Byt
Matematik

• Algoritmer och datastrukturer
• Diskret matematik
• Linjär algebra och analys
• Matematisk statistik

Fysik

• Hållbar utveckling och ergonomi

Programmering

• Objektorienterad programmering
• Programmering, grundkurs

Datavetenskap

• Algoritmer och datastrukturer
• Databasteknik
• Distribuerade informationssystem
• Operativsystem

Datorteknik

• Digitalteknik
• Informationsteknik och ingenjörsmetodik
• Kommunikationsnät
• Kommunikationssystem
• Mikrodatorteknik

Breddande färdigheter

• Ekonomi och organisationsteori
• Informationsteknik och ingenjörsmetodik
• Hållbar utveckling och ergonomi

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete
• Projektkurs inom data- och nätverksteknik
• Projektkurs inom programvaruutveckling

Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Flemingsberg

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 16%
Fysik 2%
Programmering 11%
Datavetenskap 12%
Datorteknik 18%
Breddande färdigheter 8%
Valbar kurs eller inriktning 16%
Projekt/Examensarbete 17%

Jämför med en annan utbildning

Open program selection