Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Elektroteknik, civilingenjör, 300 hp

KTH är rankat som ett av världens 25 bästa universitet inom ämnesområdet elektroteknik. Elektroteknik har en avgörande betydelse för många teknologier och framtidens hållbara samhälle. Det är bland annat en förutsättning för autonoma system och en övergång till förnybara energikällor. Med den verktygslåda du får med dig från civilingenjörsutbildningen inom Elektroteknik på KTH kan du gå in som expert nästan var som helst där det handlar om att utveckla hållbar teknik.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 25%
Fysik 8%
Elektroteknik 24%
Programmering 3%
Datorteknik 7%
Breddande färdigheter 4%
Valbar kurs eller inriktning 13%
Projekt/Examensarbete 16%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Möjligheter med elektroteknik

Elektroteknik bygger på elektricitet och magnetism och innefattar så gott som all den teknik som använder elektricitet. Utvecklingen inom området ligger till grund för mycket av den nya teknik vi ser i samhället i dag, som exempelvis mobiltelefoner, robotar och solceller. Dagens samhälle är väldigt beroende av elektroteknik som finns i allt från våra trafiksystem till våra sjukhus. Också framtidens hållbara samhälle bygger på att vi lyckas utveckla hållbara lösningar inom elektroteknik. Exempelvis behövs elektroteknik för klimatsmarta transporter, förnybar energi, e-hälsa och att hantera den ständigt ökande datatrafiken.

Utbildning

Utbildningen gör dig till en teknisk problemlösare med förmåga att utveckla allt från medicinsk utrustning till industrirobotar. Du lär dig att sätta upp modeller av verkligheten med hjälp av matematik, elektroteknik och fysik. Utifrån din modell tar du sedan fram en lösning som driver utvecklingen framåt. Efter de tre inledande åren har du en bra teknisk bas och kan välja bland många av de olika masterprogram som finns på KTH. Du kan även läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Matematik- och fysikprovet

Vi har även särskilda urval för Elektroteknik 300 hp. Sökande till programmet kan skriva Matematik­- och fysikprovet. 

Läs mer om Matematik­- och fysikprovet under Olika urval för antagning på sidan Behörighet och antagning .

Jobb och framtid

Efter examen har du spännande karriärmöjligheter över hela världen. En utbildning inom elektroteknik eller ”Electrical engineering" (som det heter på engelska) är väldigt populär utomlands och är ett av de mest kända ingenjörsprogrammen internationellt. Att utbilda sig till elektroingenjör har under många år varit en säker framtidsinvestering som öppnar många dörrar och valmöjligheter. Elektroingenjörer får också högst genomsnittslön bland civilingenjörer, när de tagit sin examen, enligt SCB. I åldrarna 25-34 ligger den genomsnittliga månadslönen runt 40 000 kronor.

Ditt jobb efter examen kan handla om att utveckla tekniken inom områden som elnätet, framtidens fordon, artificiell intelligens och smarta hem. Du kan jobba i yrkesroller som exempelvis konsult, utvecklingsingenjör eller projektledare. Du har också stora möjligheter att välja en forskarkarriär. Bland tidigare studenter på programmet har alla fått jobb, och de flesta får sitt drömjobb tidigt efter examen. Mer än hälften jobbar inom teknikintensiv industri och många med forskning och utveckling.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Elektroteknik för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen. Elektroteknik har en viktig roll i utvecklingen av förnyelsebar energiproduktion och miljövänligare transportmedel så som elektriska bilar, bussar och lastbilar. Du lär dig om elektroteknikens roll i samhället och hur du kan bidra till att utveckla energieffektiva och hållbara städer.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

En kort presentation om Elektroteknik

Medverkande programansvarig Joakim Jaldén. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen varvar teoretiska kurser med projektkurser där du får designa och bygga det du lärt dig om. I projektkurserna får du också praktiska färdigheter som du behöver som ingenjör.

Lärare berättar: "Tekniken som snart finns överallt"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Elektroteknik tillhör du Elektrosektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Elektrosektionens sektionslokal 12an erbjuder en centralt belägen plats att träffa andra studenter från programmet, med närhet till biblioteket, studentservice och föreläsningssalar. ELAB, sektionens eget elektroniklaboratorium, ger också möjlighet att få utlopp för kreativiteten och bygga elektronikkonstruktioner i makerspace-miljö.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Elektrosektionens hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Elektroteknik är ett internationellt välkänt arbets-, forsknings- och utbildningsområde. Du kommer därför ha extra goda möjligheter till utbytesstudier under utbildningen. Du kan studera en eller två terminer vid ett universitet i exempelvis USA, Kina, Singapore eller Indien. Du har även möjlighet att göra ett examensarbete på ett europeiskt företag alternativt en fältstudie i ett utvecklingsland.

Du har också möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. En dubbel civilingenjörsexamen är väldigt meriterande och öppnar ännu fler dörrar för en internationell karriär. 

Utlandsstudier under programstudierna

Läs om dubbel civilingenjörsexamen

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Fråga oss om studier

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-06