Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser och masterprogram, Elektroteknik 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Elektroteknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Elektroteknik

Medverkande programansvarig Joakim Jaldén. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen i Elektroteknik är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Årskurs 1

Under det första året kommer du läsa framförallt: matematik, fysik, elektroteknik, programmering och datorsystemteknik.

För att få en djupare insikt i vilken roll elektroteknik har haft för utvecklingen av dagens samhälle och vilken roll den kommer ha i framtiden, läser du de tre första åren kursen: ”Elektroingenjörens betydelse för ett modernt samhälle”. Den behandlar olika teman som till exempel: hälsa, mobilitet och energi.

År 1 avslutas med en praktisk projektkurs, som sammanfattar teorin från ditt första år. Detta görs genom att bygga en robot som löser ett av projektgruppen valt vardagligt problem.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Läs mer om utbildningens projektkurser

Årskurs 2

Under år två kommer du fortsätta läsa fysik, datateknik och elektroteknik, och matematiken blir mer och mer tillämpbar i de olika kurserna. Under vårterminen år två kommer du kunna välja två villkorligt valfria kurser inom för elektrotekniken relevanta områden. Det blir din första möjlighet att läsa mer av det som du tycker är extra intressant. Även år 2 avslutas med en projektkurs, som nu spänner över längre tid och ställer ökade krav på planering och tekniskt genomförande.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

År tre utgör sista året på din grundutbildning och detta år kommer att avslutas med ett examensarbete. Examensarbetet utförts under handledning av en forskare från någon av de forskningsavdelningar som ger kurserna i elektroteknik under utbildningen och syftar till att lösa ett problem som är relevant för forskningen som bedrivs vid KTH. Även i år 3 finns det villkorligt valfria kurser att välja mellan. Du kommer dessutom kunna bredda din kunskap genom att välja en helt valfri kurs från hela KTH:s kursutbud.  

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5 – specialisera dig genom ett masterprogram

De två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av ett masterprogram som formar din specialistinriktning som ingenjör. Eftersom elektroteknikprogrammet har en bred teoretisk bas finns det många olika specialiseringsmöjligheter, som sträcker sig från elkraftteknik, inbyggda system och robotik till medicinsk teknik och teknisk fysik. Samtliga nedan listade masterprogram leder till en civilingenjörsexamen.

Valbara masterprogram

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över valbara masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.

Utlandsstudier under din utbildning

Ta chansen att läsa utomlands under din utbildning på KTH. I dagsläget finns det över 100 olika partneruniversitet som du kan välja på. 

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs fyra

Examensarbetet i årskurs 5

Din utbildning avslutas med ett examensarbete där du utnyttjar de kunskaper du skaffat dig under din tid på KTH. Examensarbetet oftast under vårterminen år 5. Examensarbetet syftar till att ge dig erfarenheter av att, under realistiska förhållanden, självständigt planera, genomföra och dokumentera en uppgift på ett ingenjörsmässigt sätt. Arbetet utförs antingen på KTH i en forskargrupp eller på ett företag. 

Examen – efter avslutad utbildning

Alla studenter som avslutar sin femåriga utbildning kan få upp till tre examina: en kandidatexamen, en masterexamen och en civilingenjörsexamen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-06-10