Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningsspåren är:

  • Tillämpad maskininlärning,
  • Beräkningsbiologi.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik Kan läsas i åk 2. 7,5 hp 3,0 4,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, beräkningsbiologi (MAIC)

Kurser (MAIC)

A.3.1.  Obligatoriska kurser, i alternativ 1 ingår: DD2402, DD2404 och DD2399.

A.3.2.  Obligatoriska kurser, i alternativ 2 ingår: SK2530, DD2435 och DD2398.

A.3.3.  Villkorligt valfria kurser inom inriktningen, minst 3 måste läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2530 Introduktion till biomedicin 6,0 hp 6,0
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi Kan läsas i A.3.3. som villkorligt valfri. 6,0 hp 3,0 3,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
DD2399 Omikdata och systembiologi Kan läsas i A.3.3. som villkorligt valfri. 7,5 hp 7,5
DD2398 Kvantitativ systembiologi Kan läsas i A.3.3. som villkorligt valfri. 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2447 Statistiska metoder i datalogin Läses vanligen i årskurs 2 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp 6,0
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 7,5
DD2400 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp 7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering 6,0 hp 6,0

Spår, tillämpad maskininlärning (MAID)

Kurser (MAID)

A.2.1. Villkorligt valfria kurser - Ansökan krävs.

Obs!Måste läsa minst fyra (4) kurser ur A.2.1 och minst två (2) kurser från A.2.2. och A.2.3:

- I Computer Vision ingår: DD2423 och DD2427.

- I Speech ingår: DT2112 och DT2118.

- I Visualization ingår: DD2257.

- I Robotics ingår: DD2438.

- I Databases/Information Retrieval ingår: DD1368, DD2476 och DD2471.

- I Computational Biology ingår: DD2402 och DD2401.

A.2.2. Villkorligt valfria kurser - teori:

- I Matematik ingår: EL2320 och SF1811.

- I Statistics and Probability ingår: DD2447 och  SF2950.

- I Machine Learning ingår: EN2202 och DD2432.

A.2.3. Villkorligt valfria kurser - Computer Science:

- I Parallel Computing ingår: SF2568.

- I Theory ingår: DD2352.

- I Security ingår: DD2395.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2202 Mönsterigenkänning Kan läsas i åk 2. 7,5 hp 7,5
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi Ges varje termin 6,0 hp 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet Kan läsas i åk 2. 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin Kan läsas i åk 2. 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 7,5
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp 7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp 3,0 4,5
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering 6,0 hp 6,0
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp 7,5
DT2118 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5