Ett verkligt framtidsyrke

Ett framtida hållbart samhälle förutsätter mängder av nya elektrotekniska lösningar. Morgondagens transporter, smarta elnät, en övergång från kärnkraft till alternativa energikällor och teknik som hanterar den ständigt ökande datatrafiken.
– Listan på framtida utmaningar för elektroingenjörer är oändligt lång och väldigt spännande, säger Joakim Lilliesköld, grundutbildningsansvarig på Elektroteknik.

Elektrotekniken är en förutsättning för att utveckla ett hållbart samhälle

Joakim Lilliesköld

Joakim Lilliesköld har själv fått sin utbildning på KTH 1992 – 97. Extraknäcket i en radioaffär under gymnasietiden hade väckt hans intresse för el- och elektronikområdet och elektroprogrammet var hans förstahandsval.

– Det var en boom för mobiltelefoni då, det intresserade mig. Jag såg framför mig en spännande arbetsmarknad, säger han.

Han har inte blivit besviken och han ser ingen anledning till att morgondagens elektroingenjörer ska bli det heller. Arbetsuppgifter lär inte saknas eftersom elektroteknik innefattar så gott som all den teknik som hanterar elektricitet, påpekar Joakim Lilliesköld.

– Dagens samhälle är ju otroligt beroende av elförsörjningen och elektroteknik finns precis överallt. I tunnelbanans informationssystem likaväl som i mobilen som de flesta av oss inte kan tänka sig att leva utan. På ett sjukhus finns det redan idag mer elektroteknisk utrustning än annan utrustning i operationssalen, säger han.

Och tekniken, eller snarare teknikerna, inom ämnesområdet är långt ifrån färdiga, tvärtom, utvecklingsmöjligheterna är oändliga menar Joakim Lilliesköld. Behovet av att bygga nya nät som hanterar ökad datatrafik verkar omättligt. Andra typer av drivning på bilar behöver också vidareutvecklas, effektivare elmotorer exempelvis, kan spara massor av energi.

– Elektrotekniken är en förutsättning för att utveckla ett hållbart samhälle. Vill vi till exempel, gå över från kärnkraft till vindkraft eller andra alternativa energikällor, krävs elektrotekniska lösningar som gör alternativen effektivare.

Även i vanliga bensin- eller dieseldrivna bilar kan stora energibesparingar göras med hjälp av elektroteknik. Framförallt i större fordon som lastbilar och långtradare finns det mycket att vinna, både i energi och pengar, på små smarta system. System som, till exempel, kan skapa tåg av lastbilar för att minska luftmotståndet. I ett sådant tåg styrs samtliga fordon av lastbilen längst fram.

– Överhuvudtaget kan fordon göras mycket smartare genom att automatiskt koppla ihop olika system. Här finns väldigt mycket kvar att göra.

Framtidsutsikterna inte gratis

Elektroingenjör är alltså ett verkligt framtidsyrke säger Joakim Lilliesköld. Han stödjer sig också på resultaten från de enkäter som regelbundet görs bland utexaminerade civilingenjörer från elektro några år efter examen.

– Alumnienkäterna visar att alla får jobb och de flesta får sitt drömjobb tidigt efter examen. Mer än hälften jobbar inom teknikintensiv industri och de allra flesta med forskning och utveckling. Industrin behöver fler elektroingenjörer än vi kan få fram.

Men de goda framtidsutsikterna är inte gratis, påpekar han. Den som söker sig till Elektro-programmet måste räkna med att lägga ner mycket tid och energi på studierna. Och det går inte att komma ifrån att det gäller att tränga in i ansenliga mängder teori.

– De frågeställningar som en elektroingenjör måste brottas med är väldigt komplexa och kräver gedigna kunskaper i matematik och fysik/elektroteknik. Det finns ingen enkel väg att lösa den sortens problem, konstaterar Joakim Lilliesköld.

Egentligen har Elektroprogrammet stora likheter med det program som ofta brukar betraktas som KTH:s ”svåraste” och mest teoretiska, Teknisk fysik, påpekar Joakim Lilliesköld. Man blir en duktig teknisk problemlösare, skillnaden är att Elektro har elektrotekniken som tillämpning.

Själv började Joakim Lilliesköld forska här på Elektroskolan efter sin examen. Hans forskningsämne är metodiker som används inom industrin.

– Jag forskar om hur man driver utvecklingsprojekt, det handlar alltså om ganska tillämpad forskning, förklarar han.

Mer tillämpningar

Sedan tre år tillbaka ansvarar han också för grundutbildningen på Elektroteknik. I den rollen har han gett sig i kast med en annan form av forsknings- och utvecklingsarbete – att förändra och förbättra utbildningen.

– Framför allt vill jag föra in fler tillämpningar i kurserna så att det blir tydligare för studenterna varför man läser vissa kurser. Från och med i år har vi till exempel lagt in ett projektarbete även i årskurs 2, tidigare hade studenterna bara ett projektarbete i årskurs ett.

Att tydliggöra vad teorin kan användas till i praktiska verklighetsnära projekt är ett sätt att öka studenternas motivation för studierna. Men det fyller också syftet att ge den djupare förståelse av teorin som de framtida arbetsuppgifterna kräver.

Utöver projektarbeten och andra tillämpningsövningar har utbildningen också förstärkts med bland annat utbildning i studieteknik, något Joakim Lilliesköld vill vidareutveckla. Målet är att fler studenter ska klara av att fullfölja utbildningen - utan att man för den skull har sänkt kunskapskraven.

– För sänka kraven kan vi inte. Det finns ingen som vill sätta sig i ett tåg som är designat av någon som inte riktigt förstår hur de olika delarna i styrningen samverkar eller inte klarar av att räkna ut vad som krävs för att signalsystemet ska fungera.

Att datorer numera kan göra beräkningar och simuleringar mycket snabbare än gårdagens ingenjörer gjorde vid ritbordet, minskar inte heller kraven på kunskap, påpekar Joakim Lilliesköld. Snarare tvärtom.

– Ju mer avancerade saker vi bygger ju mer känsliga blir de. Det gör att framtidens ingenjörer snarare behöver mer kunskap än mindre för att förstå helheten.

Men hur vill han då motivera att någon ska ge sig i kast med den här krävande utbildningen? Vad är det Elektroprogrammet kan erbjuda?

– Du får en djup problem- och systemförståelse och en bred utbildning som har ett stort antal valbara fördjupningar, allt från mikrosystem till stora kraftnät eller kommunikationssystem. Med den verktygslåda du får med dig härifrån kan du gå in som expert nästan var som helst. Och du kommer att få ett otroligt spännande jobb.

Läs mer

Elektroteknik 300 hp 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-01-20