Jämför utbildningsprogramJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig sedan vidare till programbeskrivningen för att få fördjupad information om bland annat utbildningens kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Medieteknik 300 hp

 • ExamenCivilingenjör, kandidat, master
 • Längd5 år heltid, 300 högskolepoäng
 • CampusKTH Campus

Årskurs 1-3 Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser
22%3%5%14%28%13%7%8%
Matematik22%
Fysik3%
Programmering5%
Datavetenskap14%
Medieteknik28%
Breddande färdigheter13%
Valbar kurs eller inriktning7%
Projekt/Examensarbete8%

  Årskurs 4-5 Avancerad nivå

  Masterprogram med garantiplats
  Byt

  Jämför med ett annat program