Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar

Jämför fler utbildningarJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Medieteknik 300 hp

Byt
Matematik

• Algebra och geometri
• Envariabelanalys
• Flervariabelanalys
• Programmeringsteknik och tekniska beräkningar
• Sannolikhetsteori och statistik
• Spektrala transformer

Fysik

• Vågrörelselära

Programmering

• Programmeringsteknik och tekniska beräkningar

Datavetenskap

• Interaktionsprogrammering och dynamiska webben
• Maskininlärning för medieteknik
• Människa-Datorinteraktion, inledande kurs
• Sensorprogrammering för medieteknik
• Tillämpad datalogi

Medieteknik

• Fotografi för medieteknik
• Hållbarhet och Medieteknik
• Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT
• Introduktion till medieteknik
• Ljud
• Maskininlärning för medieteknik
• Medieproduktion
• Programmeringsteknik för interaktiva medier
• Sensorprogrammering för medieteknik
• Videoteknik

Breddande färdigheter

• Hållbarhet och Medieteknik
• Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT
• Kommunikation och information
• Programintegrerande kurs i medieteknik

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 22%
Fysik 3%
Programmering 5%
Datavetenskap 14%
Medieteknik 28%
Breddande färdigheter 13%
Valbar kurs eller inriktning 7%
Projekt/Examensarbete 8%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(ICT Innovation)
(Interaktiv medieteknik)
(Maskininlärning)

Jämför med en annan utbildning

Open program selection