Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teknisk fysik, civilingenjör, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Teknisk fysik är en av de mest populära och utmanande utbildningarna på KTH. I en värld där tekniken blir allt mer komplex behövs tekniska fysiker mer än någonsin. Med ett stort inslag av både klassiska ingenjörskurser, samt fördjupande naturvetenskaplig teori blir du en avancerad teknisk problemlösare med möjlighet att driva utvecklingen inom många olika områden världen över. Du får förståelse för allt från vad som händer i små atomer till system så stora som vårt universum – fundamentala och tidlösa kunskaper som ger dig goda möjligheter att driva och skapa framtidens teknik i en hållbar riktning.

Krabbanebulosan någonstans i rymden.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 30%
Fysik 34%
Elektroteknik 4%
Teknisk mekanik 4%
Programmering 10%
Breddande färdigheter 1%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 9%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med teknisk fysik

Teknisk fysik ligger till grund för mycket av den spännande utveckling som sker på områden som exempelvis IT, AI, kvantteknologi och biofysik. Samtidigt möjliggör kunskaper inom teknisk fysik enorma framsteg inom beräkningstekniken för tillämpningar inom många olika områden. Som teknisk fysiker har du möjlighet att bidra till utforskandet av mikro- och makrokosmos, och kan exempelvis styra formgivningen av helt nya produkter, material och system på mikro- och nanonivå. En viktig aspekt är att se till att ny avancerad teknologi utformas och används på ett hållbart sätt, är tillgänglig och kommer alla människor till gagn.

Utbildning

Teknisk fysik är en bred utbildning i gränslandet mellan naturvetenskap och teknik. Kurserna kan sorteras under områdena matematik, fysik och teknik. Under de första åren består studierna av grundläggande kurser, som är obligatoriska. Under år tre ökar inslaget av valfrihet och projekt, och därefter kan du specialisera din utbildning i mycket stor utsträckning genom ett stort antal valbara masterprogram. Programmet har nyligen moderniserats för att ännu bättre förbereda dig för framtidens arbetsmarknad. Bland annat ingår mer problemlösning med hjälp av programmering och avancerade datorberäkningar, samt bättre möjligheter till valfri specialisering för att skapa en unik och individuell prägel på din utbildning. Efter år tre har du möjlighet att välja bland ett av KTH:s största utbud av masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Matematik- och fysikprovet

Vi har även särskilda urval för Teknisk fysik 300 hp. Sökande till programmet kan skriva Matematik­- och fysikprovet. 

Läs mer om Matematik­- och fysikprovet under Olika urval för antagning på sidan Behörighet och antagning ​​​​​​​.​​​​​​​

Jobb och framtid

Tack vare din breda kompetens som avancerad teknisk problemlösare är du efterfrågad på en internationell arbetsmarknad och du har många möjligheter att växla mellan olika yrkesroller och verksamhetsområden. Som teknisk fysiker kan du exempelvis jobba som utvecklare och forskningsledare inom områden som har teknisk och vetenskaplig anknytning.

Ett vanligt första arbete för tekniska fysiker är att utföra olika former av matematiskt baserade beräkningar. Din arbetsplats kan vara små forskningsintensiva spjutspetsföretag, högteknologiska industriföretag eller högskolor och forskningslaboratorier. Många hamnar i ledande och beslutsfattande positioner inom näringsliv och samhälle, vilket leder till ett stort ansvar för bland annat hållbarhetsfrågor. Nästan en tredjedel av studenterna väljer att läsa en forskarutbildning efter examen.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​

En kort presentation om Teknisk fysik

Medverkande Martin Viklund, programansvarig och KTH-studenterna Agnes Berg och Teo Elmfeldt. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Teknisk fysik för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Bekämpa klimatförändringarna. Efter examen är du väl förberedd för avancerade arbetsuppgifter inom forskning och tekniskt utvecklingsarbete. Det gör att du kan ta en viktig roll i arbetet för ett hållbart samhälle i ett globalt perspektiv. Du har bland annat viktig kunskap om hur naturvetenskapliga fakta ska förmedlas till, och tolkas av politiker, media och allmänheten.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer, seminarier, övningar, laborationer och projekt. Teknisk fysik har en mycket stark och välorganiserad studentsektion som har tagit en aktiv roll i studiebevakning. Studenterna själva har därför en stor möjlighet att påverka innehåll, men framförallt utförandet av programmets kurser. Något som är unikt för Teknisk fysik är det nätverk som studenterna själva skapar och som ofta leder till en livslång kontakt och samarbete med sina studiekamrater.

Lärare berättar: "Här kan du bli vad som helst" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Teknisk fysik tillhör du Fysiksektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Fysiksektionens hemsida ​​​​​​​

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik har du möjlighet att åka på utbyte till framstående universitet i exempelvis Schweiz, Frankrike, USA, Japan, Singapore och Hong Kong. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Du har också möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. En dubbel civilingenjörsexamen är väldigt meriterande och öppnar ännu fler dörrar för en internationell karriär. 

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Läs om dubbel civilingenjörsexamen ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-06