Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningsprogram
Jämför fler utbildningar
Jämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till programbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Teknisk kemi 300 hp

Byt
Matematik

• Algebra och geometri
• Differentialekvationer I
• Envariabelanalys
• Flervariabelanalys

Fysik

• Grundläggande fysik

Programmering

• Numeriska metoder och grundläggande programmering, del 1
• Numeriska metoder och grundläggande programmering, del 2

Kemiteknik

• Kemisk analys
• Kemisk dynamik
• Kemi för hållbar utveckling
• Kemisk Processteknik
• Materialens kemi och egenskaper
• Molekylär struktur
• Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik
• Perspektivkurs forskning och innovation
• Teknisk kemi
• Termodynamik
• Transportprocesser

Bioteknik

• Bioteknik

Breddande färdigheter

• Project Management: Leadership and Control

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Eventuella valbara inriktningar för programmet listas under diagrammet.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete
• Perspektivkurs forskning och innovation
• Teknisk kemi
• Transportprocesser

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 16%
Fysik 5%
Programmering 5%
Kemiteknik 42%
Bioteknik 3%
Breddande färdigheter 3%
Valbar kurs eller inriktning 13%
Projekt/Examensarbete 13%

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Valbara masterprogram

(Industriell och miljöinriktad bioteknologi)
(Kemiteknik för energi och miljö)
(Makromolekylära material)
(Medicinsk bioteknologi)
(Molekylär vetenskap och teknik)

Jämför med ett annat program

Open program selection