Kurser och masterprogram

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Teknisk kemi. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom asiatiska och europeiska språk kan ingå i som valfria kurser i utbildningen (dock ej kurser som motsvarar behörighetskrav). Information om språkkurserna finns på kth.se/language .

Årskurs 1

Efter första året kommer du kunna förklara hur molekyler är uppbyggda, hur de reagerar med varandra och hur du kan påverka reaktioner. Undervisningen bygger mycket på laborationer och olika typer av projekt. Bland annat ingår en exkursion där du samlar in prover från vatten och mark, analyserar proverna och diskuterar resultaten med hjälp av dina kunskaper i kemi och matematik. Målet är att du ska förstå möjligheterna att använda kemi för att skapa en hållbar utveckling. Redan under första terminen kommer du att besöka företag, undersöka deras processer och produkter samt fördjupa dina kunskaper i projektledning.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under det andra året lär du dig vad som händer med molekylerna i vardagliga kemiska reaktioner, resonera kring om en reaktion kommer att ske eller inte och använda matematik och numeriska metoder för att förklara kemiska fenomen. Du kommer bland annat kunna diskutera växthuseffekten och nedbrytningen av ozonlagret ur en kemisk synvinkel. Under hösten labbar du tillsammans med våra forskare och undersöker spännande och aktuella kemirelaterade frågor, till exempel hur ett schampo fungerar eller vad som påverkar ett batteris kapacitet. 

Under årskurs 2 ska du läsa obligatoriska kurser och en villkorlig valfri kurs. De villkorligt valfria kurserna är:

  • Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 (kan läsas i åk 2 eller 3)
  • Språk (kan läsas i åk 2 och 3)

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Under det tredje året fokuserar du på tillämpningarna av kemi och teknik. Du lär du dig vad som påverkar ett materials egenskaper, hur du kan förändra egenskaperna och anpassa dem till olika användningsområden. Du utvecklar utformningen och driftsättet av reaktorer för att minimera avfallet från reaktionerna. Du kommer också få en introduktion till hur celler, enzym och DNA kan användas i tekniska tillämpningar. Året avslutas med ett kandidatexjobbet där du arbetar i grupp i ett forskningsprojekt.

De villkorligt valfria kurserna är:

  • Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 (kan läsas i åk 2 eller 3)
  • Kemitekniska system (kan endast läsas i åk 3)
  • Språk (kan läsas i åk 2 och 3)

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

De två sista åren fördjupar du dig genom vald masterutbildning.

Kurslista årskurs 4 och 5 (Kurs- och programkatalog)

Valbara masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för 2020 som består av utbildningsmål och innehåll (.pdf)

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs fyra

Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-02-05