Kemiingenjörer behövs för att kunna lösa framtidens energi och miljöfrågor

Henrik Kusar programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi 300 hp.

Intervju med programansvarig lärare

Henrik Kusar ärprogramansvarig. Han berättar bl a om vad som är unikt med civilingenjörprogrammet Teknisk kemi.

Vad finns det för spännande framtidsutmaningar inom Teknisk kemi?

– Det krävs välutbildade kemiingenjörer för att lösa energifrågorna, hitta miljövänliga och hållbara alternativ, tillverka mediciner till sjukdomar och möta nästa generations krav på avancerade högteknologiska produkter. Energi och miljöfrågor kommer in i alla typer av frågeställningar, oavsett om du ska ta fram nya nagellack, vaccin, mobiltelefoner eller utveckla bilar och energisystem.

Vad är utmärkande för civilingenjörsprogrammet Teknisk kemi?

– Arbetssituationen för civilingenjörer inom kemi har förändrats och idag behöver du kunna mer än bara kemi. Du måste ha erfarenhet av projektledning, ha bra språkkunskaper och kunna diskutera företagsekonomiska principer. Dessa färdigheter får studenterna som läser Teknisk kemi på KTH.

Utbildningen är alltså skräddarsydd efter arbetsmarknaden?

– Ja, programmet har en unik bredd som anpassats efter arbetsgivarnas behov, såväl stora internationella företag som små konsultföretag. Vi har samtidigt lyckats säkerställa att de examinerade studenterna har den specialkompetens som krävs för att kritiskt kunna granska och lösa avancerade kemiproblem i forskning och utveckling.

Hur är det att jobba som lärare på ditt program?

– Redan under första kursen på Teknisk kemi möter studenterna aktiva och framstående forskare, som föreläsare, lärare i labbet och under övningar. Vi som undervisar brinner verkligen för att lära studenterna allt om kemi, vägleda dem i problemlösning och aktivt samarbeta i projekt. I jobbet som lärare inspireras jag av att träffa studenterna, diskutera, förklara och hjälpa alla att utveckla sina kunskaper för att kunna lösa framtidens stora som små utmaningar. Det är viktigt att alla studenter känner att vi lärare är till för dem och att relationen är harmonisk och avspänd. Det skapar en bra studiemiljö där alla vågar ställa frågor och kan diskutera det som är klurigt.

Hur ser undervisningen ut på Teknisk kemi?

– Teknisk kemi är anpassad till dagens krav på bred kompetens och specialkunskap. Undervisningen är varierande och innehåller föreläsningar, övningar, projekt och framförallt mycket praktiskt labbarbete. Generellt kan man säga att undervisningen i en kurs består av föreläsningar där teorin presenteras, efter det följer en övning där studenterna på olika sätt får arbeta med teorin. Slutligen testas kunskaperna antingen i projektform där studenterna löser en större uppgift i grupp, eller så testar de teorierna under mer organiserade och planerade labbar. Teknisk kemi har ett nära samarbete med företag och forskargrupper och studenterna får ofta lösa verkliga problem i projekten

Berätta mer om studiemiljön!

– Eftersom vi har mycket labbar i utbildningen arbetar studenterna naturligt tillsammans redan från första kursen. De hjälper varandra även mellan labbgrupper vilket skapar trivsel och en bra studiemiljö. Dessutom är lika många tjejer som killar på utbildningen vilket också bidrar positivt.

Finns det någon mer hjälp att få i studierna, förutom att plugga tillsammans?

– På Teknisk kemi har vi specialutbildade studievägledare som finns på plats varje dag för att svara på studenternas frågor, lyssna och ge stöd. Vi lärare jobbar alltid nära studenterna och är ett viktigt stöd under hela utbildningen. Som programansvarig jobbar jag aktivt med varje årskurs och sätter in extra undervisningstillfällen då det behövs. Utöver det arbetar vi med samverkansinlärning (SI) där äldre studenter vägleder nya studenter, så att de själva kan diskutera och gemensamt förstå kursinnehållet. Studenterna har även möjlighet att besöka öppna och ämnesspecifika hjälptillfällen där äldre studenter svarar på frågor. På programmet jobbar vi också med mentorer, en lärare eller doktorand som svarar på frågor, ger inspiration, tips och råd.

Hur skiljer sig Teknisk kemi från andra utbildningar på KTH? Och liknar utbildningen något annat program?

– På KTH finns en civilingenjörsutbildning i Teknisk kemi och en högskoleingenjörsutbildning i Kemiteknik. Det är samma ämnen som ingår i dessa utbildningar men högskoleingenjörsutbildningen är mer tillämpad och kurserna på civilingenjörsutbildningen har ett mer teoretiskt djup.

Vad finns det för internationella möjligheter inom programmet?

– Det finns stora möjligheter både att läsa språk och att plugga utomlands. Vi har samarbeten med 25 universitet i 11 länder specifikt för kemistudenter. Utöver det har KTH avtal som bidrar till att studenter kan åka till universitet i princip hela världen. Våra forskargrupper har också många personliga internationella kontakter vilket främst kommer till nytta för studenterna då de skall göra sina examensarbeten. Många åker utomlands under våren i årskurs 3 eller någon gång under årskurs 4 eller årskurs 5. Du kan då välja att vara borta en termin eller ett helt år. Det finns även en speciell kommitté (CHUST) som organiserar sommarpraktikplatser i USA efter åk 3,4 och 5.

Vad har man för karriärmöjligheter efter utbildningen?

– Vi har utformat Teknisk kemi så att civilingenjörerna är eftertraktade både bland stora internationella företag och små konsultföretag. Detta gör dina karriärmöjligheter väldigt breda i företag från klädindustrin till läkemedelsindustrin och processindustrin. Som civilingenjör i Teknisk kemi på ett större företag är det vanligt att du börjar som utvecklingsingenjör för att sedan gå vidare till produktchef, gruppchef eller något liknande. På ett mindre konsultföretag får en nyutexaminerad student många olika uppgifter, allt från ekonomiska kalkyler, projektledning till avancerad problemlösning. Siktar du på en karriär inom forskning finns även här stora karriärmöjligheter efter utbildningen. På KTH har vi en stark och växande forskning inom kemi där det finns stora möjligheter att doktorera. Efter det står hela världens forskningsmiljöer öppna.

Läs mer

Teknisk kemi 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-01-17