Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Det finns kemi mellan industri och hållbarhet

Kemi och kemiteknik behövs för att göra industrin mer hållbar. Just kopplingen mellan kemikunskap och storskalig teknik för industrin kan göra stor skillnad för miljö, klimat och hälsa. Som civilingenjör i Teknisk kemi får du arbeta med viktiga framtidsfrågor.

Magnus Johnson, programansvarig för Teknisk kemi 300 hp
Magnus Johnson, programansvarig för Teknisk kemi 300 hp

Intervju med programansvarig lärare

Magnus Johnson är programansvarig. Han ser som sin viktigaste uppgift att prata med studenter och lärare om hur utbildningen hela tiden kan förbättras.

Vem tycker du ska söka?

– Du som är intresserad av naturvetenskap och teknik ska söka. Kanske särskilt du som tycker hållbarhet är viktigt, till exempel inom energisektorn. Klassisk kemi kombinerad med storskalig teknik kan göra stor skillnad.

Varför ska man läsa Teknisk kemi just på KTH?

– De viktigaste anledningarna är att vi har väldigt engagerade lärare och forskning i världsklass. Vi får bra utvärderingar av studenterna. Jag och lärarna lyssnar på studenterna för att kontinuerligt göra utbildningen bättre.

Det är många olika kurser i programmet. Hur har ni resonerat?

– Poängen är att ge bred kunskap inom kemi och kemiteknik men också att förbereda dig för rollen som civilingenjör. Förutom kemi och kemiteknik kan du läsa ledarskap, ekonomi, språk, projektledning med mera.

Vad får bredden i programmet för effekt?

– Det gör att våra studenter har möjligheten att välja många branscher och olika typer av företag. Läkemedel, fordon, stålföretag, energiföretag med flera. De blir försäljningschefer, konsulter, administratörer, projektledare, produktspecialister, arbetar med utbildning och så vidare. Den gemensamma nämnaren är kemi och kemiteknik, som finns i stort sett överallt.

KTH:s forskning inom kemi och kemiteknik är världsledande. Påverkar det studenterna?

– Alla våra lärare är bra forskare och vi har framstående professorer som undervisar i grundläggande kemi. De visar exempel från sin egen forskning och det är klart att det ger spets i utbildningen.

– Vår forskning får internationell uppmärksamhet. När Barack Obama besökte KTH valde han att titta närmare på just kemiteknik. Det säger en del.

Programmet samarbetar med företag. Hur påverkar det studenterna?

– Det är bra att ganska tidigt i utbildningen se nyttan av kemi i verkligheten. Redan första året gör vi studiebesök på arbetsplatser och studenterna får lösa uppgifter knutna till företag och får även träffa alumner från programmet

Ser du någon risk i att bli för styrd av industrin och förlora akademisk frihet?

– Detta är ingen risk på den föränderliga arbetsmarknaden vi ser globalt i världen idag. Det är nog lite tvärtom. Vi har ett eget Greenhouse Lab för att stötta nystartade företag. Med vår utrustning och vårt stöd kan de utvecklas och växa.

Hur tycker du studenterna ska resonera när det gäller studier utomlands?

– Jag tycker att de ska passa på. Jag läste själv årskurs fyra utomlands. Genom någon av våra lärare går det också att hitta intressanta examensarbeten utomlands,så jag gjorde även examensarbetet utanför Sverige.

Hur tycker du studenterna ska resonera efter examen? Forska eller gå till näringslivet, söka till ett stort eller litet företag, bli generalist eller specialist?

– Det enda och bästa rådet är att låta intresse och lust styra. Då kommer framgången. Följ hjärtat. Det går ju alltid att byta jobb.

Vad säger du på en middag när du berättar om ditt jobb?

– Den senaste tiden har jag märkt att hållbarhet engagerar, vilket ligger i tiden med klimatutmaningarna. Kemi finns i så mycket. Energi, batterier till elbilar, läkemedel och så vidare. Det brukar inte vara några problem att hitta nåt att prata om.

Vad vill du att studenterna ska minnas från sin tid på KTH?

– Jag vill att att de minns att utbildningen gav värdefull kunskap, hur de utvecklades inom sitt område och att de hade roligt. Jag har själv fortfarande kontakt med gamla studiekompisar från 20 år sedan.

Läs mer

Teknisk kemi 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05