Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser och masterprogram, Teknisk kemi 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Teknisk kemi. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Teknisk kemi

Medverkande Magnus Johnson, programansvarig och Anna Sandström, KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen i Teknisk kemi är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom asiatiska och europeiska språk kan ingå i de valfria kurserna i utbildningen (dock ej kurser som motsvarar behörighetskrav). Information om språkkurserna finns på kth.se/language .

Årskurs 1

Efter första året kommer du att kunna förklara hur molekyler är uppbyggda, hur de reagerar med varandra och hur du kan påverka reaktioner. Undervisningen bygger mycket på laborationer och olika typer av projekt. Bland annat ingår en exkursion där du samlar in prover från vatten och mark, analyserar proverna och diskuterar resultaten med hjälp av dina kunskaper i kemi och matematik. Målet är att du ska förstå möjligheterna att använda kemi för att skapa en hållbar utveckling. Redan under första terminen kommer du att besöka företag, undersöka deras processer och produkter samt fördjupa dina kunskaper i projektledning. Du kommer också få en introduktion till hur celler, enzym och DNA kan användas i tekniska tillämpningar.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under det andra året lär du dig vad som händer med molekylerna i vardagliga kemiska reaktioner, du lär dig att resonera kring om en reaktion kommer att ske eller inte och att använda matematik och numeriska metoder för att förklara kemiska fenomen. Du kommer bland annat att kunna diskutera växthuseffekten och nedbrytningen av ozonlagret ur en kemisk synvinkel. Under hösten labbar du tillsammans med våra forskare och undersöker spännande och aktuella kemirelaterade frågor, till exempel hur ett schampo fungerar eller vad som påverkar ett batteris kapacitet. 

  • Under årskurs 2 och 3 ska du läsa två av fyra ”villkorligt valfria” kurser. De villkorligt valfria kurserna är: KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 (kan läsas i åk 2 eller 3)
  • KE1185 Kemitekniska system (kan endast läsas i åk 3)
  • Språk (kan läsas i åk 2 och 3)

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Under det tredje året fokuserar du på tillämpningarna av kemi och teknik. Du lär du dig vad som påverkar ett materials egenskaper, hur du kan förändra egenskaperna och anpassa dem till olika användningsområden. Du utvecklar utformningen och driftsättet av reaktorer för att minimera avfallet från reaktionerna. Året avslutas med ett kandidatexjobb där du arbetar i grupp i ett forskningsprojekt.

De villkorligt valfria kurserna är:

  • Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 (kan läsas i åk 2 eller 3)
  • Kemitekniska system (kan endast läsas i åk 3)
  • Språk (kan läsas i åk 2 och 3)

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

De två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av ett masterprogram som formar din specialistinriktning som ingenjör. Samtliga nedan listade masterprogram leder till en civilingenjörsexamen.

Valbara masterprogram

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05